Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

tisdag 8 maj 2012

Amahoro Amani – mer än ett fredsprojekt, del 1

”Utrikesdepartementet avråder att åka ner till Burundi”, var det som jag fick höra mest när det var dags att prata om resan ner till Burundi över jul och nyår. Detta oroade folk i min närhet, men för mig var det hela mycket enkelt. Jag hade beslutat mig för att åka, då det skulle missa hela syftet att stanna hemma. Som jag ser det handlar fredsprojekt likt Amahoro Amani om att bidra till att lägga ramarna för att säkerställa ordning, bygga broar mellan oliktänkande grupper och bidra med allt vad man förmår. Att inte åka ner på grund av att det eventuellt kan bli konfliktläge är precis det som är kärnan, essensen, av hela upplevelsen. Det handlar om att vara närvarande. Det var där min resa började; att reda ut vilken grundvärdering som skulle prägla äventyret.

Inför resan mötte jag upp Elin Orvik i Stockholm på ett café för att ha ett förberedande möte rörande helheten kring projektet Amahoro Amani. Inför detta möte kände jag en viss oro inför språkbarriären i Burundi, då jag inte kan franska, men även en viss osäkerhet inför kulturen i landet. Under mötet fick jag grepp om att de olika fokusområdena som skulle genomsyra resan var integration, jämställdhet, hållbar utveckling, kommunikation, roverprogram samt barn och unga. Därefter släppte allt för mig. Att möta Elin var som att bli fångad av en tornado av kärlek, då hon med sitt utpräglade engagemang, inspiration och fängslande personlighet fick mig att känna mig trygg och skapade ett starkt driv.

Väl hemma i Göteborg förberedde jag mig inför resan genom att öva upp min engelska, noga se över vad jag skulle ha med mig och sätta mig in mer i konfliktläget i Stora sjöområdet. Franskan höll jag till ett minimum, men lyckades plugga in ordet ”grenouille”, vilket betyder groda.

Några dagar efter mötet med Elin var dags för mig och mina tretton reskamrater att hoppa rätt in i äventyret.


Vill du läsa fortsättningen på min berättelse? Håll ögonen öppna här på bloggen! Fortsättning följer...

Gustav Sundgren