Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

onsdag 2 maj 2012

Rättvik, Staden som aldrig sover

Nu går det framåt! Efter mycket besvär lyckades vi montera vår gigantiska rollup vid incheckningen på NSFs utmanarscout-ting i Rättvik. Efter många invecklade, men ack så intressanta diskussioner bröt vi under lördagen upp förhandlingarna för en badass workshop om Amahoro Amani. Julius delade på en timme med Tomas Bovinder från 48 Hours of Kindness, ett annat grymt världsförbättrarprojekt som vi i framtiden planerar att arbeta mycket med (mer info i framtida blogginlägg). I bikupor gjordes en snabb samhällsanalys på fem minuter. Grupperna identifierade problem i lokalsamhället som sedan skrevs upp på ett stort gemensamt blädderblockspapper. Övningen fungerade som en liten tankeväckare för utmanarscouterna. Nu hoppas vi att de tar tillfället i akt att själva starta Amahoro Amani-projekt i sina utmanarlag!

Tinget tog efter workshopen beslut om att i NSF införa Amahoro Amani-liknande aktiviteter i utmanarscouternas verksamhetsplan. Detta börjar gälla så snart ett program finns utarbetat. Spännande!

Ha det fint!

Med vänliga hälsningar
Erik och Julius