Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

tisdag 2 oktober 2012

Redo att Leda - Burundi

Denna text baseras på en rapport till Gustav V:s 90-årsfond om när projektet Redo att Leda besökte Burundi i april 2012.

Redo att Leda - Burundi 2012

Projektet Redo att leda Burundi är ett utbyte mellan kvinnor i olika åldrar från Sverige och Burundi. Projektet genomförde en utbytesresa till Burundi över påsken 2012 med 20 kvinnor som är engagerade inom scoutrörelsen, i den svenska gruppen ingår burundiska kvinnor som nu bor i Sverige. 

Projektet ingår som en del i svensk scoutings relation med scouterna i Stora sjöregionen och är en del av det arbete som stöds genom Amahoro Amani - för freden vidare.

Mål med projektet

  • Att få alla deltagande kvinnor att växa som individer och bidra till kvinnors utveckling inom ledarskap. Så att de på så vis ska vilja stanna kvar inom scouterna och vara med och utveckla scoutrörelsen i Sverige, Burundi och bidra med kunskap till scouternas båda världsorganisationer inom området.
  • Att identifiera framgångsfaktorer inom kvinnligt ledarskap. 
  • Att stärka kvinnors roll genom ledarskap i stora sjöområdet. Samt att skapa en plattform för svenska kvinnor i scouterna att diskutera och nätverka inom dessa berörda frågor.
  • Att öka förståelsen för andra kulturer och skapa vägar för erfarenhetsutbyte och dialog. 
  • Att se positiva effekter av integration och mångfald i våra samhällen.


Bakgrund

Genom att världen globaliseras finns det fler och fler tillfällen då vi möter människor från andra kulturella bakgrunder. Genom att berätta om våra olika förutsättningar kan vi dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och få en större förståelse för varandra. Det bidrar till att utveckla världen.

Scouternas vision är att bidra till en bättre värld. Det finns scoutorganisationer i över hela världen, som alla är engagerade i att bidra till förändring. Projektet har skapat många mötesplatser och etablerat kontakter som kan ligga till grund för ett utbyte mellan kvinnor från Sverige och Burundi.

Kvinnor från Girl Guides och Scouts från Burundi deltog i Världsscoutjamboreen i Kristianstad 2011. Det gav ny inspiration och förnyad drivkraft, till ett utbyte. Med bakgrund i detta möte skapades projektet och utbytet Redo att leda Burundi 2012 mellan kvinnliga scouter i Sverige och Burundi i syfte att utbyta kunskaper, dels kring kvinnligt ledarskap och dels barn­konventionen.

Burundi 4-16 april 2012

De 10 dagarna på plats i Bujumbura blev minst sagt en upplevelse för livet för alla deltagare. Redan i första mötet med de nya vännerna skapades det band som sedan byggdes starkare och starkare under tiden tillsammans i Burundi. En nyfikenhet väcktes hos alla deltagare, erfarenheter byttes och förståelse skapades.

Programmet under de 10 dagarna

Dagarnas program byggde på de workshopar patrullerna förberett i förväg. Dessa innehöll aktiviteter, diskussioner och övningar på temat kvinnligt ledarskap och FN:s barnkonvention. Dialogerna och diskussionerna blev ofta långa och mycket givande för alla parter. Burundiskorna har franska som andraspråk och svenskorna har engelska, men det spelade inte en stor roll för när de var mitt i en diskussion, ville förklara och ville förstå går det att göra sig förstådd tillsammans oavsett språkliga färdigheter.

Vi talade mycket om likheter och olikheter mellan våra länder både avseende kvinnligt ledarskap och barnkonventionen. Såklart hade vi också ett stort fokus på det kulturella utbytet mellan Sverige och Burundi, vi arrangerade temakvällar och visade våra länders traditioner och specialiteter. Alla aktiviteter, workshopar och samtal mellan deltagarna har bidragit till projektets syfte och måluppfyllelse samt skapat en upplevelse för livet och möjlighet till personlig utveckling.

Studiebesök i Bujumbura

Gruppen gjorde även studiebesök bland annat till ett barnhem i Bujumbura där föräldralösa barn tas om hand av en volontär som arbetar via den lokala kyrkan. Besöket på barnhemmet var gripande och det var en stark upplevelse att möta barnen som så gärna ville prata, sjunga, leka och visa sina få ägodelar. I Burundi är det sed att ha med sig gåvor som mat och lite leksaker när man besöker fattiga, så våra burundiska värdinnor hjälpte oss att arrangera traditionella gåvor. Detta var mycket uppskattat.

En annan dagstur gjordes med en organisation som heter BAHO de arbetar med att hjälpa änkor och barn efter kriget. De har byggt en liten stadsdel med enkla boningar som de kan hyra utifrån sin lilla ekonomi. Vi mötte några starka kvinnor som nu är stolta över sina egna hem och stärkts av supporten och stödet från BAHO. Att höra om deras levnadsöden gav en fin insikt i hur ett land sakta återhämtar sig efter krig. Deras nästa projekt är att bygga ett barnsjukhus för de fattiga i utkanten av staden vilket ska drivas av volontärer.

Projektets framtid

Projektet planeras pågå i minst tre år, med en resa till Afrika varje år. På sikt hoppas vi även att den burundiska delegationen har möjlighet att komma till Sverige, det är ett strävansmål.
En viktig effekt är att projektet på sikt kommer att bidra till ett fortsatt mångfaldsarbete inom Scouterna. En ökad förståelse för nyanlända svenskars bakgrund och erfarenheter kommer att ge idéer om hur man kan anpassa scoutverksamheten och kommunikationen för att fler skall känna sig trygga och välkomna i Scouterna. 


Intresserad av att delta i projektet?

Är du intresserad av att delta i projektet fram över så kan du maila till per.eriksson@scout.se, så kan han vidarebefordra kontakten till gruppen som jobbar vidare med utvecklingen av utbytet.