Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

torsdag 8 november 2012

Aline tror på ungdomarnas kraft

Den östkongolesiska provinsen Sydkivu ligger precis på gränsen till Rwanda. När Aline Sebahire växte upp här gick hon i samma skola som flera rwandier som kom från andra sidan gränsen, det fanns motsättningar mellan de olika etniciteterna redan från början, men när Rwanda förklarade krig mot Kongo blev det värre. De rwandiska elevernas situation blev extremt utsatt, och eftersom Sebahire är ett namn som klingar rwandiskt nekades hon också betyg från sin kongolesiska skola då hon tog examen.


- Jag kände ilska mot alla rwandier, när jag mötte någon som inte talade mitt språk eller delade min kultur ville jag inte ens prata med dem. De var helt ointressanta för mig. Tack vare Amahoro Amani har jag tagit till mig fredsbudskapet men också kunnat försonas och förlåta det jag utsattes för.

Idag är hon engagerad i Amahoro Amanis arbete med att bilda fredsklubbar, och själv utbildar Aline personer som ska driva egna fredsklubbar, hon tar ofta upp sitt eget exempel i sin undervisning och förklarar hur fel det kan bli när man har fördomar om kulturer och etniciteter.

- Jag är glad att jag får chansen att dela med mig av min historia, och jag hoppas att Amahoro Amani kan nå ut till hela Kongos befolkning. Om vi fortsätter att utbilda ungdomar kan de sprida sin kunskap och vårt budskap vidare. Idag märks det tydligt att det är hos de vuxna som fördomarna lever kvar, dagens ungdomar i Kongo har inga problem med etniska motsättningar.