Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

fredag 23 november 2012

Amahoro Amanis metoder sprids vidare till Elfenbenskusten

Guider och Scouter i Elfenbenskusten

Representanter från Amahoro Amani höll under två dagar i slutet av oktober workshops i Elfenbenskusten i Västafrika. Amahoro Amani kom dit för att prata om fred och konfliktlösning och om hur de har jobbat med just de områdena inom projektet. Deltagarna var 30 scouter och guider som var intresserade att göra skillnad i sitt närområde.

Gilbert - direktör för Amahoro Amani berättar om projektet.

Under första workshopsdagen berättade en guide från Burundi och en scout från östra Kongo om sina historier med Amahoro Amani. Även projektet presenterades, de pratade om hur vi reagerar i fred och konflikter, berättade om hur fredsklubarna jobbar i Burundi, Rwanda och östra Kongo samt filmvisning från de olika projekten inom Amahoro Amani.

Diskussioner pågår.

Under dag två var det deltagarna som skulle få tänka istället. De jobbade i smågrupper och fick diskutera problemen i Elfenbenskusten, analysera utsikterna för scouter och guider, utveckla handlingsplaner- både enskilda för de olika organisationerna och gemensamma.

Diskussioner pågår.
Du kanske undrar vad det är för problem de kom fram till som finns i Elfenbenskusten? Analysen gjordes utifrån följande indelningar: lärande och utveckling, natur och miljö samt utveckling inom landet och politik. Några av de sakerna som kom upp var följande:
  • tvångsäktenskap
  • problem med utbildning, analfabetism
  • försämring av miljön (giftigt avfall, massiv skogsskövling, klimatförändringar)
  • brist på miljöutbildning
  • Valfusk (fejkade resultat, våld under kampanjerna)
  • jämställdhetsproblem (kvinnors representation i beslutsfattande organ) 
Grupperna presenterar vad de har kommit fram till i sina diskussioner.
Så vad kom de fram till att de vill fortsätta jobba med även efter att Amahoro Amani lämnade Elfenbenskusten? För att nämna några;
  • Guiderna ville till exempel jobba med könsbaserad våld genom att prata med lokala politiker, genom radio- och tv-sändningar, återintegrering av flickor och kvinnor som har blivit utsatta av könsbaserat våld samt ge stöd åt dem som fått sexuellt överförbara sjukdomar som HIV.
  • De katolska scoutförbundet ville arbeta vidare med analfabetism genom upprustning av lärocenter, introduktion av datorer samt få undervisningsmaterial.
Grupperna presenterar vad de har kommit fram till i sina diskussioner.

Detta är bara några av de få sakerna de jobbade med under de här dagarna och några ville även bilda egna fredsklubbar precis som de har gjort i Stora Sjöområdet! Amahoro Amanis metoder om fred- och konfliktlösningar sprids vidare!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar