Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

tisdag 6 november 2012

För Clarisse är kvinnors rätt vägen till fred

Fredsprojektet Amahoro Amani- för freden vidare har inte bara blivit framgångsrikt tack vare enskilda människors och gruppers osvikliga övertygelse om att fred är möjligt. För att nå ut till så många grupper som möjligt samarbetar olika organisationer, bland annat Kvinna till Kvinnas partner Fadi, Femmes en Action pur le Developpement Intégré som verkar för kvinnors rättigheter i Kongo.


- Vi har jobbat hårt med att lära kvinnor i Kongo att skriva, just nu pågår ett treårigt projekt där kvinnor får chans att utbilda sig så att de når motsvarande grundskolenivå, efter de här tre åren hoppas vi också att kvinnorna kan fortsätta för att få högskolebehörighet, berättar Clarisse Mema Bunduki som jobbar för Fadi i Uviriadistriktet i Kongo.

Hon är själv uppvuxen i Södra Kivu-provinsen i Kongo, det ligger just vid gränsen till Burundi och Rwanda och var ett av de områden som drabbades hårdast under de etniska konflikterna på nittiotalet. Clarisse har själv upplevt hur ojämlikhet och svåra förhållanden kan skapa slitningar inom samhällen, folkgrupper och familjer.

- Under min uppväxt såg jag hur fruktansvärt kvinnor i min släkt behandlades av männen, kvinnor sågs som objekt som bara fanns till för att arbeta och för att utnyttjas sexuellt. Kvinnor omfattades inte av utbildningssystemet och vi såg tydligt att kvinnor var i behov av en bra skola som kunde sprida kunskap och värderingar.

För Clarisse har det blivit tydligt att utbildning inte bara är en väg till ett framgångsrikt yrkesliv, utan också en förutsättning för ett samhälle präglat av fred.

- Om alla kvinnor fick chans att utbilda sig skulle de förstå sina rättigheter och inte tillåta att andra behandlade dem hur som helst. Med mer utbildning skulle det också bli fler kvinnor som kunde försörja sig själva och sprida budskapet vidare till sina barn så att de i sin tur fortsätter att stå upp för sina rättigheter och inte accepterar att de blir marginaliserade.