Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

torsdag 1 november 2012

"Scouting öppnade ögonen för hur andra har det" - Josephs berättelse

Joseph har tidigare varit fredsvolontär inom Amahoro Amani i Burundi och startade för några år sedan ett kooperativt försäkringsbolag tillsammans med några kompisar som inriktar sig på sjukförsäkring till alla. Detta är hans berättelse om hur Amahoro Amani och Scouterna i Burundi har påverkat honom och hans liv.
Jag har varit scout sedan jag var sju år och under tre år fick jag möjligheten att jobba på Scouterna här i Burundi, som ”Fredsvolontär” inom Amahoro Amani-projektet. Idag är jag finansiellt ansvarig på ett kooperativt sjukförsäkringsbolag, som jag och några kompisar startade för två år sedan. Vår vision är att göra så att alla i Burundi ska ha råd med sjukvård till sig och sina barn.

1992. Joseph avlägger sitt Scoutlöfte som nybliven Roverscout.

Scouting, mina värderingar och färdigheter

Scouting öppnade tidigt ögonen på mig för hur andra har det och de "goda gärningar" vi gjorde, som en del av scoutverksamheten, satte spår på djupet. När jag senare var scoutledare och aktiv i distriktet organiserade vi scoutkårer i södra Bujumbura (Burundis huvudstad) att återuppbygga hus för utsatta grupper, som äldre och föräldralösa och detta initiativ lyckades med att återintegrera tio familjer. 
När jag var med i den nationella programkommittén arbetade vi fram ett program inriktat på Batwa (en marginaliserad och undanträngd folkgrupp) där de kompletterade sitt traditionella krukhantverk med andra inkomstkällor som jordbruk och djuruppfödning.


 Scouting har gjort mig uppmärksam på människors behov och situation i samhället, gett mig erfarenheter och färdigheter jag inte haft annars samt en vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som Fredsvolontär (anställd projektsamordnare i var och en av de ingående scoutorganisationerna i Amahoro Amanis första fas 2005-2007) fick jag kunskaper om- och verktyg för konflikthantering. Kunskaper vars effekt spreds till utbildare, fredsklubbsledare och fredsklubbsmedlemmar i projektet samt deras arbete i samhället lokalt. 
En fantastisk upplevelse av att få bidra till förändring och en god skola i projektledning, måluppföljning och utvärdering av internationella projekt.

Amahoro Amani och vad som hände sen?

Efter Amahoro Amani och de olika erfarenheter jag fick där, i mötet med människor runt om i Burundis olika provinser, fick jag ett sug efter att påverka människors situation i vårt land, inte minst på hälsoområdet. Tänker bland annat på människor som hotas av fängelsestraff för räkningar de inte betalt för hälsovård. De har blivit friska, men nya bördor tynger dem istället. Jag tänker även på ungdomar eftersom det inte skapas några jobb och alla som tror att staten är den enda möjliga arbetsgivaren trots att den är körd i botten.
 Istället för att själv bli ”arbetssökande” valde jag att istället skapa och ge till andra!

Joseph MANIRAKIZA säger att Scouting har gjort honom uppmärksam på människors behov och situation i samhället
Jag och en kompis bestämde oss för att skapa ett kooperativ, Societe Cooperative Multisectoriell, som ger privata företag och fackföreningar möjligheta att ge billig kvalitativ vård till sina anställda eller medlemmar och deras familjer. Något som funnits för offentliganställda i mer än 30 år. Vår försäkring Mutalite Solis har förändrat mentaliteten hos anställda, företagare och synen på ansvar samt vikten av hälsovård. Nu har medlemmarna tillgång till sjukvård utan att ruinera varken företagen eller de anställda. Vi ser just nu över hur vi ska kunna hitta modeller för att ge bönder på landsbygden samma möjligheter till hälsovård.

För att öka värdet av försäkringen och sänka våra kostnader startade vi för ett år sedan en egen vårdcentral som erbjuder medlemmarna bra och kostnadseffektiv vård samt höjer förtroendet för försäkringen. Vår vision är att alla, från småbönder till anställda i större privata företag, ska få del av en solidarisk kvalitativ vård som når alla lager av samhället!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar