Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

lördag 1 december 2012

Världsaidsdagen, FADI och millenniemål 6

Visste du att ett av FN:s åtta millenniemål är att stoppa spridningen av hiv och aids? Genom Amahoro Amani arbetar fredsklubbar och samarbetsorganisationer med just detta millenniemål, något vi självklart vill uppmärksamma på Världsaidsdagen.

FADI (Femmes en Action pur le Developpement Intégré) är en av organisationerna bakom Amahoro Amani i Stora Sjöområdet. De arbetar dagligen i distrikten Uvira och Fizi i provinsen Syd-Kivu i östra Kongo mot det stora problemet med hiv och aids i området. Verktyget är utbildning till kvinnor, män, flickor och pojkar om hur man skyddar sig mot hiv med bland annat säker sex.

I Stora Sjöområdet arbetar fredsklubbar med aktiviteter kring blodgivning och hiv-testning och motverkande av diskriminering genom inkluderande av hiv-positiva i klubbar och scoutversamhet, samt kunskaps- attityd- och beteendeförändring kring hiv/aids.

På UNDP:s svenska sida om millenniemålen kan du läsa mer!
-Lär dig mer här om vad millenniemål 6 går ut på.
-Lär dig mer här om hur det går med millenniemål 6.
-Lär dig mer här om hur millenniemål 6 mäts.

Här på Amahoro Amani-webben kan du läsa mer om alla Amahoro Amanis samarbeten, och om hur vi arbetar med millenniemålen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar