Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

måndag 28 oktober 2013

Scouterna letar just nu efter personer, projekt och organisationer som bidrar till en bättre värld

Scouterna gör en reportagebok om lokalt och globalt samhällsengagemang och letar efter så många tips som möjligt på vad och vilka som borde få synas lite extra.

Ta chansen att skicka in ditt bästa tips på personer som bidrar till samhällsförändring genom sitt engagemang, sitt projekt eller sin organisation. 

Personen ska vara 30 år eller yngre, det spelar ingen roll om den är engagerad lokalt, nationellt eller internationellt. Vi vill ha tips på personer som är engagerade i såväl Scouterna som i andra sammanhang. Organisationen eller projektet kan vara något du tror lite extra på!

Mejla ditt tips till sandra.ehne(a)scouterna.se, skicka med personen/projektets/organisationens namn, en mejladress till någon att kontakta och en kort motivering. Skriv "Tips på samhällsförändrare" i ämnesraden.

tisdag 8 oktober 2013

Ett av världens största internationella scoutarrangemang sker i oktober varje år!

Vad har du gemensamt med en scout i Rwanda, Argentina eller Frankrike? En hel del troligtvis! Om inte annat att ni båda brinner för scouting och det är ju inte en dålig början på ett samtal, eller hur?

Genom Scouterna finns möjlighet att möta ungdomar från hela världen; på arrangemang, läger och scoutcenter. Men även på nätet när det är JOTI – Jamboree on the Internet. I år höjer vi ribban för vad JOTI är i Sverige genom att ta fram ett aktivitetspaket med inspiration och samtalsmetoder. 

Genom att vi alla sedan delar med oss av helgens samtal och möten skapar vi tillsammans en bredare bild av vad internationell scouting är, och inspirerar fler scouter till en mer global verksamhet!

JOTI är ett internationellt arrangemang som hålls den tredje helgen i oktober varje år. Det är ett av WOSM:s (The World Organization of the Scout Movement) officiella arrangemang. Scouter möts över hela jorden med hjälp av olika tekniska lösningar beroende på vad som finns tillgängligt; allt från webbläsare till mejl, chattprogram, mikrofoner, scanners och digitalkameror.

Genom att delta kan du och dina scoutvänner få kontakt med scouter över hela världen. Det är helt enkelt världens billigaste och enklaste internationella arrangemang!

Mer information hittar ni på Scoutservice.

måndag 7 oktober 2013

Ideell fotograf sökes för bokproduktion

Är du, eller känner du någon som är, duktig på berättande foto? Scouterna söker på kort varsel en fotograf för projektet Amahoro Amani – för freden vidare. I uppdraget ingår att fotografera reportage och personporträtt som under vintern 2014 kommer att sättas samman till en bok och publiceras på webben.

Projektets fokus är lokalt och globalt samhällsengagemang med Milleniemålen som bas. Porträtten kommer att utgöras av exempel på hur en samhällsförändrar, i det lilla och det stora, och handla om såväl scouter som personer som är engagerade i andra sammanhang.

Uppdraget äger rum i Burundi/Rwanda den 16-26 november 2013 och runt om i Sverige december-februari 2013-2014. Arbetet är helt ideellt men projektet står för alla omkostnader. Mejla en kort presentation av vad du gjort och kan, inklusive ett par bilder till sandra.ehne(a)scouterna.se så snart som möjligt om du är intresserad.


söndag 22 september 2013

Öppen träff om Redo att Leda och samhällsengagemang i Scouterna

Är du intresserad av internationell scouting och samhällsengagemang? Vill du lära dig mer om hur scouting funkar i andra länder? Då är du hjärtligt välkommen till en kväll med fokus på just detta.

Nu på onsdag får du chansen att möta tre scouter som är engagerade på olika nivåer i sina organisationer från Burundi som gärna delar med sig av sin tankar och erfarenheter. Mötet arrangeras av Redo att Leda, ett kvinnligt ledarskapsnätverk som har haft ett utbyte med Burundiska scouter sedan 2012.

En kväll för dig som vill veta mer helt enkelt! 

Vi bjuder på lättare vegetarisk middag. Ingen föranmälan krävs, men hör gärna av dig på olivia.solman(a)scouterna.se om du behöver specialkost eller har andra frågor.

Tid: 18.30 - 21.00 onsdagen den 25 september 2013.
Plats: Scouternas kansli i Örnsberg, adress: Instrumentvägen 19 i Hägersten.

Hoppas på vi ses!

Redo att Leda-utbytet sker i samarbete med Amahoro Amani-samarbetet som funnits mellan scouts och guides i Stora Sjöområdet och Sverige sedan 2007.

fredag 20 september 2013

Mängder av workshops om samhällsförändring på Scoutforum i helgen!

Scoutforum händer mängder av aktiviteter kopplade till samhällsengagemang, Amahoro Amani och internationell scouting!

Bland annat hålls på lördag en workshop om att som scoutkår jobba med ensamkommande flyktingungdomar eller med internationell scouting, om Redo att Leda-utbytet och om internationell dialog/JOTI.

På söndag håller vi workshop om Amahoro Amani-metoden och pratar verktyg för samhällsförändring, delvis tillsammans med PeaceWorks och Koll på läget!

Hoppas vi ses i Uppsala i helgen! Gör vi det inte kommer allt material finnas på Scoutservice inom kort.


Koll på läget! med PeaceWorks

På söndag håller PeaceWorks en worskhop om samhällsförändring precis efter att Amahoro Amani-gruppen gör detsamma, på Scoutforum i Uppsala. Tillsammans kommer vi förhoppningsvis skapa massor av pepp inför att göra världen lite lite bättre. Hoppas vi ses!


torsdag 19 september 2013

Milleniemålen Post 2015

Post-2015 är en ambitiös process som startat för att formulera en ny utvecklingsagenda som kan ta vid när millenniemålens slutdatum nåtts 2015 (de antogs år 2000 och ska vara uppnådda år 2015). Processens syfte är att se till så att alla medlemsstater och civilsamhällets aktörer runt om i världen får möjlighet att påverka vilka områden som ska prioriteras. 

De mest omfattande globala konsultationerna FN någonsin åtagit sig ligger till grund för arbetet. Fyra parallella processer ska leda fram till slutresultatet. FN:s arbetsgrupp för post-2015 representerar mer än 60 FN-organisationer och har som sitt syfte att formulera rekommendationer för en gemensam FN-vision för utvecklingsagendan post-2015.

FN-systemet har inlett en stor konsultationsprocess med både nationella och tematiska konsultationer och en öppen dialog på nätet. Arbetet ska leda till en gemensam global vision och säkerställa att så många länder och aktörer som möjligt får sina röster hörda i processen, särskilt civilsamhället och olika marginaliserade grupper. Genom onlinekonsultationen My World 2015 kan människor världen runt rösta på de områden de tycker är viktigast att prioritera i den kommande utvecklingsagendan.

Hur går det? Millenniemål 8: Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Mål 8 handlar om de rika ländernas ansvar för en positiv utveckling i världen och har fortfarande långt kvar innan det nåtts. Bara 5 länder lever upp till löftet att ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. 

På grund av finanskrisen har nu det globala biståndet dessutom börjat sjunka efter tio års ökning. 

Ca 40 länder har idag fått sina skulder avskrivna. Mål 8 lovar även bättre handelsvillkor och tillgång till billigare läkemedel och ny teknik, t.ex. mobiltelefoni, för fattiga länder.

måndag 16 september 2013

Hur går det? Millenniemål 7: Säkra en hållbar utveckling

Millenniemål 7 handlar både om att värna om jordens resurser och biologisk mångfald, att förbättra förhållanden i slumområden och att fler ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. 

Delmålet om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten nåddes år 2010, men tillgången till toaletter och latriner släpar långt efter vilket är en hälsorisk. 

I motsatts till målsättningen ökar både världens koldioxidutsläpp och avskogning vilket hotar biologisk mångfald.

lördag 14 september 2013

Hur går det? Millenniemål 6: Stoppa spridningen av hiv/aids och andra sjukdomar

Allt färre människor i världen smittas av hiv, och även malaria och tuberkulos är på nedgång. År 1997 hade världen som flest nya fall av hiv. Tack vare tillgång till bromsmediciner kan fler hiv-smittade leva längre, vilket visar sig som ökat antal hiv-smittade i världen (fler som överlever samtidigt som fler personer fortfarande smittas = fler personer som lever med hiv totalt). 

Idag lever runt 34 miljoner människor med hiv, ungefär 30 miljoner har avlidit. I Afrika söder om Sahara minskar spridningen, medan den ökar i Östeuropa och Centralasien. I Sverige lever drygt 6000 personer med känd hiv-diagnos. Det klassas idag som en kronisk sjukdom. 

Kunskap om hur hiv smittar (genom blod och andra kroppsvätskor, fram för allt precis efter att personen blivit smittad själv) är viktigt för att minska spridningen. Den som medicinerar och därmed har låga virusnivåer kan i princip inte smitta andra. 

För mer information, sök bland annat på World Aids Day som uppmärksammas 1 december varje år.

lördag 7 september 2013

Hur går det? Millenniemål 5: Förbättra mödrahälsan

Millenniemål 5, med delmål att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar, är det mål som går sämst. Varje dag dör ca 1000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning. Framsteg har gjorts genom att fler får hjälp av utbildad personal när de föder barn, men detta räcker inte. 

Mödrahälsan påverkas av värderingar i samhället – som när flickor gifts bort innan deras kroppar är redo att föda barn. Därför är detta mål nära sammankopplat med millenniemål 3 om jämställdhet. Dessutom är mödradödlighet svårt att mäta eftersom felrapporteringar är vanligt. Tillgång till familjeplanering och preventivmedel har positiv effekt på mödrahälsan och minskar antalet dödsfall.

torsdag 5 september 2013

Hur går det? Millenniemål 4: Minska barnadödligheten

Fler barn måste få tillgång till bra sjukvård och förebyggande åtgärder som vaccin och malariamyggnät för att nå mål 4 i tid. Uppskattningsvis dör 14 000 färre barn per dag nu jämfört med år 1990. Det är steg i rätt riktning men ändå dör 19 000 barn varje dag (6,9 miljoner per år). Andelen barn som inte överlever den första månaden efter födseln har dessutom ökat. 

De barn som föds i en fattig familj eller av en outbildad mamma löper högre risk att dö innan sin femårsdag. Afghanistan är det land i världen med högst barnadödlighet, och Afrika söder om Sahara den hårdast drabbade regionen.

tisdag 3 september 2013

Hur går det? Millenniemål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

För millenniemål 3 återstår fortfarande mycket arbete och utvecklingen är ojämn. Att allt fler flickor går i skolan, på alla utbildningsnivåer är en stor framgång. För kvinnor på arbetsmarknaden är lönerna lägre, arbetsvillkoren osäkrare och arbetslösheten högre är för männen. Andelen kvinnor i världens parlament ökar i långsam takt, men domineras ännu av män.

Jämställdhetsmålet (mål 3) har precis som utbildningsmålet (mål 2) stor effekt för övriga mål och för hela världens utveckling.

måndag 2 september 2013

Hur går det? Millenniemål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola

Millenniemål, 2 som innebär att minst 95 procent av alla världens barn ska få gå i skolan, kommer förmodligen inte nås till 2015. I nuläget börjar 90 procent av världens barn grundskolan, delvis tack vare att många fattiga länder avskaffat skolavgifter. 

Ett problem är att statistiken inte visar hur många som går ut skolan. Där tillgången till lärare och material inte ökat i samma takt som antalet skolbarn har utbildningens kvalitet blivit lidande vilket lett till att många hoppar av. Afrika söder om Sahara, som haft högst ökning av skolbarn, behöver fördubbla antalet lärare för att målet ska nås till 2015. 

Även krig, konflikter och naturkatastrofer hindrar möjligheten till skolgång för många barn, liksom diskriminering av funktionshindrade och flickor. Eftersom utbildning också har stor effekt på familjen och samhället är millenniemål 2 viktigt även för de andra målen.

lördag 31 augusti 2013

Hur går det? Millenniemål 1: Halvera extrem fattigdom och hunger

Troligtvis kommer millenniemål 1 kunna uppnås till år 2015 på global basis. Redan fem år innan millenniemålens deadline nåddes delmålet att halvera andelen människor i extrem fattigdom. Den största minskningen av antal fattiga har skett i Indien och Kina. Dock går det sämre för delmålet att halvera den extrema hungern i världen, mycket på grund av stigande matpriser och klimatförändringar. Nära en miljard människor i världen beräknas vara undernärda idag.

tisdag 28 maj 2013

Redo att leda, Burundi - nu har du chans att vara en del av nästa utbyte!

För nästan tio år sedan såddes ett frö till samarbete mellan scouter och guides i Stora Sjöregionen i östra Afrika och i Sverige, nätverk byggdes och kontakter skapades. Samarbetet är idag brett och innefattar till exempel utbyten och gemensam programmaterialsutveckling. En stor del i samarbetet är ett tredelat projekt på temat Kvinnligt ledarskap.

Våren 2012 genomfördes en resa till Burundi som präglades av diskussioner, aktiviteter, idéer för framtiden och en och annan kulturkrock. En grund för fler möten och samarbeten skapades och med stort engagemang reste den svenska delegationen hem. Både i Sverige och i Burundi lever projektet vidare och nu startar del två i projektet!

Med årets utbyte vill vi lära oss mer av varandras vardag och om de utmaningar som man ställs inför för som kvinna. Vad tampas kvinnor i Burundi med? Vad tampas kvinnor i Sverige med? Vilka likheter och skillnader kan vi finna i varandras erfarenheter och berättelser, och i hur våra samhällen ser ut?

På denna resa vill vi sätta teorin i praktik, vi tar med oss diskussionerna från förra resan då fokus var övergripande Kvinnligt ledarskap. Denna gång gör vi ledarskapet praktiskt genom ”learning by doing”. Vi vill dela med oss av våra verktyg och lära oss mer om de metoder som används i Burundi.

Anmälan
Ansökan sker genom ett personligt brev som skickas till redoattleda@scouterna.se.
Det vi vill att du ska ha med är:
  • Vem du är 
  • Din ålder 
  • Scoutengagemang
  • Varför du vill åka.
  • Var du tror att du är och vad du tror du gör om 5 år.
Max en A4-sida
Sista ansökningsdag är 1:a augusti.

Praktisk information
För vem: Du som är kvinna och över 18 år
När: Två veckor runt nyår 2013/2014, med två förträffar under hösten 2013 samt en efterträff under våren 2014.
Var: Bujumbura, Burundi och Kigali, Rwanda
Kostnad: Ca 4000:- (inkl. förträffar T/R, resan, mat och logi, visum) Vaccination samt fickpengar tillkommer.

Vi söker efter dig som:
  • är kvinna och över 18 år
  • har ett öppet sinne och en nyfikenhet på andra kulturer
  • har ett intresse för ledarskapsfrågor
  • vill utbyta erfarenheter och möta kvinnor i Stora Sjöområdet
  • är villig och beredd att lägga ner tid och engagemang i projektet före och efter resan till Burundi
Majoriteten av de resande ska vara under 25 år pga. våra finansiärer Gustav V:s 90 års fond och Folke Bernadottes minnesfond.

Arbetsspråket kommer att vara engelska, vilket är en utmaning för många av kvinnorna i Stora Sjöområdet. I Stora Sjöområdet är franska och kirundi modersmålen. 

Har du frågor? Maila till redoattleda@scouterna.se

tisdag 21 maj 2013

Stöd världens modigaste mammor på mors dag!

MOR TILL MOR. Uppvakta någon på Mors Dag, samtidigt som du stödjer kvinnorättsaktivister. Din gåva hjälper Kvinna till Kvinna att hjälpa mer än 130 kvinnoorganisationer världen över. Tack vare ditt stöd kan de skapa mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, påverka politiker, utbilda om kvinnors mänskliga rättigheter och motverka våld mot kvinnor.

Livet som kvinnorättsaktivist är ofta hårt, slitsamt och farligt. Extra tung är kampen för de aktivister som också är mödrar. Med kampanjen Mor till Mor vill Kvinna till Kvinna belysa deras situation – och visa hur du kan stödja deras viktiga arbete.

En av dessa aktivister är Olfat Mahmoud, som arbetar med kvinnors rättigheter i Beiruts största flyktingläger. Hot, våld och ryktesspridning tillhör hennes vardag.
– Jag har blivit hotad många gånger. Jag oroar mig främst för mina barn, för det är genom dem man kan skada mig mest. Jag frågar mig ofta om jag tillbringar tillräckligt mycket tid med barnen och familjen. Ibland måste jag välja mellan dem och mitt arbete – det är svårt.

Ett annat problem är att många har fördomar om kvinnorättsaktivister. Kvinnor som engagerar sig i dessa frågor hamnar ofta utanför den sociala gemenskapen.
Bland de största utmaningarna för kvinnorättsaktivister idag, enligt Olfat Mahmoud, är globala konflikter som hindrar kvinnor från att sprida information om och förespråka kvinnors rättigheter.
– I Libanon kan vi tydligt se bevis på detta genom krisen som just nu pågår i Syrien. Mycket fokus ligger på att stötta nyanlända kvinnor och familjer från Syrien. Det är såklart ett väldigt viktigt arbete, men det är samtidigt viktigt att inse att detta påverkar vårt arbete med att systematiskt förändra samhället gällande kvinnors rättigheter.

Mer information om kampanjen och om hur du kan delta och stötta.
Du kan även skicka ett Mors Dags-sms och samtidigt skänka 50 kronor till världens modigaste mammor. Du får ett tack-sms som du kan skicka vidare till någon du vill uppvakta på Mors Dag. Sms:a MOR till 72 980.

Vi kan lova att din gåva gör skillnad, och hjälper världens modigaste mammor att fortsätta kämpa.

onsdag 8 maj 2013

Upprop för att förhindra attacker mot journalister i Burundi

Sedan 2010 har media avslöjat omfattande statlig korruption och brott mot mänskliga rättigheter i Burundi. Under 2011 rapporterade Human Rights Watch minst 160 politiska mord, avslöjanden som i hög grad gjordes av oberoende medier. Som svar har regeringen åtagit extrema åtgärder för att tysta medierna, bland annat genom att fängsla journalister med terrorism som anledning, hota om att stänga ner medier och hota om att döda journalister och deras familjer. 

Precis som Rwanda har Burundi lidit av årtionden av strider mellan hutuer och tutsier. Det internationella samfundet spelade en viktig roll i att få stopp på det långa inbördeskriget i Burundi. Som en del av det mäklade fredsavtalet garanterades yttrandefriheten av den burundiska konstitutionen och av internationella fördrag. De garanterar grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet, och ska givetvis följas.

Nu ligger ett lagförslag om att inskränka journalisters rätt att rapportera om allt som berör landets säkerhet och ekonomi, samt allt som kan anses förolämpa presidenten. Amnesty International, Human Rights Watch, Reportrar utan gränser och Kommittén för skydd av journalister har alla fördömt denna lag. Det är ett angrepp på yttrandefriheten, och alla angrepp på yttrandefriheten är ett direkta angrepp på demokratin. 


Ett sätt att göra skillnad är att tillsammans sätta press på den burundiska presidenten att inte göra det nya lagförslaget till lag. Genom att skriva under uppropet kan vi visa på hur viktig vi anser att pressfrihet och grundläggande demokratiska strukturer är. 

Kampanjen initierades häromdagen av journalister och civilsamhällesorganisationer i Burundi. Skriv under och dela du med! 

Eftersom att internettillgång är så varierande i Burundi görs namninsamlingen även på papper. De senaste uppgifterna vi har är från den 6 maj, då hade 11 200 namn samlats in! Det är otroligt i en kontext där de flesta är rädda för att uttrycka sina åsikter fritt.

Petition to stop attacking journalists
Den amerikanska ambassaden i Bujumburas uttalande.
Freedom of Expression Under Threat From New Press Law
Burundi lobby groups oppose proposed media law

måndag 6 maj 2013

"Vi matas ständigt med bilden av hur Afrika dör. Nu vill jag visa hur Afrika lever"

Den ironiskt ställda titeln "Africa is a great country" är namnet på en utställning på Liljevalchs som visas fram till den 2 juni. Jens Assur har efter många år av reportageresor runt om i Afrika bestämt sig för att "ge betraktaren tillgång till en skildring av människor, miljöer och sammanhang i Afrika som vi vanligtvis inte får i nyhetsflödet". Utställninge, som producerats i samarbete med bland andra SIDA visar fotografier i storbildsformat är verkligen värd ett besök för den som har vägarna förbi Djurgården i Stockholm.

fredag 3 maj 2013

Ett par bilder från gemensam konferens om Amahoro Amanis framtid

Bilderna är tagna i Bujumbura den 26-28 april 2013. Efter många år av samarbete i de åtta olika scout- och guideorganisationerna diskuterades nu hur samarbetet kan formaliseras mer och vad som bör ingå i det kommande arbetet. Det var en helg fylld av såväl strukturfrågor som av training, programutveckling, kommunikationsarbete och kompetensutveckling av fredsklubbsledare. Fokus kommer fortsatt vara på verksamhetsutveckling, jämställdhet och ledarskap, vi kommer i samarbetet från Sveriges håll arbeta mycket med gemensam programutveckling, jämställdhet och kommunikation.

fredag 26 april 2013

Ett par bilder från Bujumbura #2 - nygammal marknad i utkanten av staden

Eftersom att den stora marknaden i stan brann ner i vintras har den tidigare lilla marknaden utanför stadskärnan växt väsentligt. I små skjul, tätt sammanförda, säljs allt från tyger och kläder till mat och toalettartiklar.


torsdag 25 april 2013

Besök hos l'Association des Guides du Burundi

Majoriteten av tiden spenderas på det gemensamma Amahoro Amani-kontoret, men ett par andra besök görs givetvis också. Igår bar det av till Girl Guide-kontoret där vi träffade Doryne som är Chief Commissioner (ideell ordförande), Justine som varit det alldeles nyligen innan hon lämnade över till Doryne och Lorraine som är det som kallas PAA, Permanent Amahoro Amani; det finns en anställd i varje organisation som fokuserar på samarbetet och arbetet med Amahoro Amani och fredsklubbarna.

Nedan en bild på Doryne och Lorraine, en på det fotografi vi hittade från förra årets Redo att Leda-samarbete och sist en av flera bilder på Olave Baden-Powell.

I det sistnämnda fallet har vi verkligen något att lära i Sverige när det kommer till historieskrivning. För om du tänker efter: hur många gånger har du inte hört historien om militären BP, det gemensamma lägret för pojkar från olika samhällsklasser och om Scouting for Boys? Men vad vet du egentligen om hur flickscoutrörelsen grundades, om hur de båda rörelserna kom till Sverige och om hur olikheter och likheter etablerats över tid? Och rent konkret: har du någonsin sett ett sådant här dubbelporträtt av scoutrörelsens grundare i en scoutlokal i Sverige?
Här ett utdrag från en artikel om flickscoutings 100-årsfirande som avslutades under förra året efter tre års firande över hela världen. I år är det 100 år sedan det första gemensamma flickscoutförbundet bildades i Sverige!

Ett par bilder från Bujumbura #1

onsdag 24 april 2013

Sandra och Per från Scouternas kansli på plats i Bujumbura

Under den här veckan är Sandra och Per på plats i Bujumbura, Burundi för att jobba på Amahoro Amanis kontor här. Bilden till höger visar utsiken från kontorets balkong på ena hållet, på andra hållet är vägen. Vi jobbar tillsammans med de fem personer som är anställda i projektet på det gemensamma kontoret och träffar personer som är engagerade och anställda inom ramen för Amahoro Amani och i de åtta olika organisationer som tillsammans ingår i projektet. Givetvis passar vi även på att träffa andra personer som finns här; scouts och guides och engagerade i civilsamhället på olika vis. Vi jobbar främst med rapporteringar och kommunikationslösningar, men sitter även med när strategin för projektet och relationen diskuteras.

Anledningen till att vi är här just nu är dubbel; Den huvudsakliga är att det under veckoslutet arrangeras en stor träff (retreat) för aktörer från alla organisationerna (Scout- och Guideorganisationer i Burundi, Rwanda, Nord- och Sydkivu), den kommer vi att finnas med vid för att lyssna in och diskutera Amahoro Amani. Vart är Amahoro Amani på väg? Hur behöver det utvecklas för att alla aktörer ska uppleva det konstruktivt? Vad kan vi samarbeta kring? Hur bygger vi vidare på det stora förtroende som finns för Amahoro Amani i regionen?

Den andra är att Per slutar sin anställning på Scouterna inom kort och lämnar över delar av ansvaret till Sandra, som nu alltså är med för att bli introducerad på plats. Hon passar därmed på att göra mängder av korta och långa intervjuer: både för att kunna plocka hem stories och erfarenheter, och för att få koll på vem som är vem i projektet. En överlämning som på det stora hela är avgörande för att arbetet på hemmaplan ska fortsätta utvecklas på ett konstruktivt sätt. Hem kommer vi i nästa vecka laddade med rapportmaterial, ny input och nya idéer för projektet och relationen.fredag 19 april 2013

Scouter stöttar utsatta flyktingbarn i DR Kongo

Under de senaste månaderna har strider mellan armén och rebellgruppen M23 i Demokratiska republiken Kongo tvingat tiotusentals människor att fly från sina hem. Många familjer har splittrats och barn och unga i flyktinglägren lider av svåra trauman. Idag är lokala scoutgrupper på plats och nu engagerar sig scouter i Sverige för människorna i flyktinglägren.

I Demokratiska republiken Kongo pågår just nu en av vår tids värsta humanitära katastrofer. Konflikterna i landet har drabbat den civila befolkningen hårt och FN beräknar att drygt två miljoner människor tvingats fly från sina hem. Många av dem lever nu i flyktingläger kring staden Goma, men vardagen i lägret är långt ifrån trygg, barn och unga utsätts för övergrepp, inklusive sexuellt våld, kränkningar och attacker. Scouts och guides i regionen har sett möjligheten att göra en insats och stöttar barn och familjer i flyktinglägret Mugunga II i staden Goma i provinsen Nord-Kivu i Demokratiska republiken Kongo. Man arbetar främst med att skaffa fram nödhjälp som kläder, mat och filtar, men de stödjer också traumatiserade unga med friluftspedagogik och med efterforskning av släktingar som skiljts åt under flykten. Bland dem finns scouts och guides som själva flytt. Scoutorganisationerna fokuserar på att bygga sammanhang för barn och unga, de ensamma och utsatta barnen får ett viktigt personligt och utbildas i freds- och konflikthantering enligt Amahoro Amani-metoden. 


- Amahoro-Amani-metoden har varit väldigt framgångsrikt i flyktingläger under krigstider. Scouts och guides kan genom sitt samhällsengagemang vända sig till utsatta grupper, framförallt barn, ungdomar och äldre för att tillsammans med dem planera och genomföra humanitära insatser för och med behövande. Man jobbar patrullvis, genomför lekar för barn, organiserar hajker och ungdomsläger och arrangerar tematiska utbildningar om bland annat konfliktlösning med fredliga medel, säger Lazare Nzeyimana, som engagerat sig i Amahoro-Amani i Sverige och Stora sjöregionen.

Amahoro Amani är ett stort samarbetsprojekt som drivs av scoutorganisationerna i det som kallas Stora Sjöregionen: Burundi, Rwanda och Östra Demokratiska republiken Kongo i centrala Afrika. Projektet har bedrivits sedan 2005 och är ett unikt exempel på samarbete över organisations-, nations- och etnicitetsgränser, där medlemmar från både flick- och pojkscoutorganistionerna arbetar tillsammans. Provinserna Nord- och Syd-Kivu i Demokratiska Republiken Kongo har en lång historia av interna konflikter och återkommande oroligheter som är kopplade till konflikterna i Rwanda och Burundi.
Under de senaste åren har Scouterna i Sverige varit delaktiga i projektet genom stöd, utbyten och samarbetsprojekt. Under 2013 fokuseras vårt Amahoro Amani-engagemang på att översätta programmaterial till svenska och möjliggöra för fler unga scouter att mötas genom projektet.

- Vi har mycket att lära från scouts och guides i Stora Sjöregionen när det kommer till samarbeten och samhällsengagemang! När den här flyktingkrisen nu uppstått, och våra samarbetspartners finns på plats för att stötta barn och familjer vill vi givetvis bidra till deras arbete. Samtidigt visar vi tydligt att det finns ett samhällsengagemang även i vår scoutverksamhet, säger Sandra Ehne, projektkoordinator för Amahoro-Amani i Sverige.

Genom att Scouterna i Sverige gör aktiviteter i patruller, avdelningar, kårer, utmanar- eller roverlag för att samla ihop ekonomiskt stöd möjliggör vi gemensamt för scouts och guides i Goma att fortsätta att bedriva sitt viktiga arbete för alla som flytt konflikten.

- Insamlade pengarna från svenska scouter gör skillnad för människorna i lägren eftersom bidraget gör det möjligt att barn och ungdomar bjuds på fritidsaktiviter och utbildningar som inte hade varit möjliga utan stödet från Scouterna. Svenska scouter skulle också kunna hjälpa till med insamling av böcker, kläder, datorer eller rent av genom att åka ner till Stora sjöregionen som volontär, säger Lazare Nzeyimana.

Scouterna genomför nu en gemensam insamling för scouterna och deras arbete i flyktinglägren kring Goma. Pengar ni samlar in i er patrull eller i kåren kan skänkas till Scouternas 90-konto, 90 03 16-1 (plusgiro) eller 900-3161 (bankgiro), märk pengarna ”Goma”.

Scouter står upp mot rasism på Sankt Georgsdagen

Idag ser vi hur människor hamnar utanför, behandlas olika och kränks beroende på hur man ser ut, vad man tror på, vem man älskar eller vilka traditioner man följer. Det blir tydligt i vardagsrasismen och nätmobbingen, vi ser det när scouter utvisas till länder där de väntar hot om dödsstraff och det blir alldeles uppenbart när vår syskonorganisation i USA vägrar medlemskap för öppet homosexuella. Därför är det viktigt att scouter tar vara på Sankt Georgsfirandet och gör det till en dag som verkligen räknas.

För Scouterna i Sverige är det viktigt att alla får vara med. Därför ser vi till att alla våra scoutledare är utbildade för att förebygga mobbing och övergrepp, för att skapa trygga möten. Men vi driver också rättighetsprojektet Värsta fördomen tillsammans med Stiftelsen Expo, Röda korsets ungdomsförbund och Ungdom mot rasism för att vi vet att även vi har fördomar och att vi bara övervinner dem genom att prata om dem. De problem vi har idag kan nämligen inte bekämpas med svärd. Problemen sitter i oss själva och i våra medmänniskor, och det krävs ett enormt mod och tålamod för att varje dag säga ifrån och kämpa för en bättre värld där rasism, mobbing och övergrepp inte existerar.

- Det räcker inte med att vi scoutledare är medvetna om det här, det är viktigt att vi också visar barnen genom det vi gör. I Scouterna får alla vara med, vi vet att många barn har svårt att passa in och hitta sin plats på andra ställen och det är viktigt att vi inte nöjer oss med att vissa inte hänger med utan verkligen ser till att alla får plats. Vi måste prata om och visa scouterna varför alla måste få vara med, att alla behövs i patrullen och att alla egenskaper är viktiga. Alla har olika egenskaper och de kan vara både en styrka och en svaghet i olika situationer, säger Tove Norrman.

Den 23 april i år firar scouter över hela landet Sankt Georgsdagen, men vi gör det inte för att minnas något förflutet utan för att skapa en dröm om framtiden. Det är därför Scouterna uppmuntrar varje scout att stå upp för våra värderingar och påminna om att i Scouterna får alla vara med. För att göra temat kring Sankt Georgsdagen konkret kan det vara bra att hänga upp det på en aktivitet, i Aktivitetsbanken hittar du flera aktiviteter om våra egenheter och likheter, om att bilda sig en uppfattning om hur normer fungerar och om hur man kanta ställning och stå upp för sina åsikter.

torsdag 18 april 2013

Amahoro Amani-metoden på pappret och i praktiken

Amahoro Amani-metoden bedrivs i små grupper, fredsklubbar, och kommer ur idéer om fred, samhällsengagemang och delaktighet. Metoden bygger på scoutmetoden med fokus på gemensam förståelse för varandra, fram för allt på sina egna och andras fördomar. Grundidén är att människor måste mötas och samarbeta för att vi ska kunna överbrygga våra fördomar.

Amahoro Amani-metoden beskrivs enkelt i tre steg: (1) identifiera ett problem eller en utmaning, (2) hitta en lösning och (3) genomför lösningen tillsammans i gruppen och med andra.

När en utmaning identifieras i en fredsklubb viktas utmaningen och de värderingar som ligger i själva utmaningen; vad är möjligt att göra och inte? Exempelvis: Om den övergripande utmaningen exempelvis är den etniska konflikten i Stora Sjöregionen och vi vill nå en hållbar fred genom fler samarbeten kanske det inte är realistiskt att involvera militanta grupper, men vi kanske kan sammanföra ungdomar i en fotbollsturnering och därigenom nå förståelse bland unga?

Just nu finns stora flyktingläger i staden Goma i DR Kongo som ett resultat av en väpnad konflikt som blossade upp i regionen i november-december förra året. På plats finns lokala scouter och guides som stöttar och hjälper i lägren. Om arbetet där, och vår möjlighet att stötta, formuleras med Amahoro Amani-metoden kan det låta så här:

Flyktingkrisen det övergripande problemet, lösningen är att stötta med mat och aktiviteter för barn och unga, och själva lösningen genomförs av scouter och guides i regionen, bland annat med ekonomiskt stöd från svenska scouter. I verksamheten här i Sverige blir utmaningen istället att samla in pengar för att stötta arbetet som bedrivs på plats. Det är nu upp till oss att i vår scoutverksamhet lista ut vad vi kan göra och hur den lösningen kan genomföras, i samarbete med andra.

tisdag 9 april 2013

Elva länder skrev på fredsavtal för fred i östra DR Kongo

Bild: lånad från Kvinna till Kvinnas hemsida

I slutet på februari slöt elva länder ett fredsavtal som FN medlat fram för att få slut på oroligheterna i den östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Avtalet innebär bland annat att undertecknande länder inte får lägga sig i varandras angelägenheter.

Kvinna till Kvinna skriver på sin hemsida mer om avtalet och om vad det innebär för kvinnor i DR Kongo. Våldet mot kvinnor har ökat i östra regionen och i avtalet tas kvinnor knappt upp. Inte heller nämns FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i avtalet. Vill du läsa hela artikeln på Kvinna till Kvinnas hemsida klickar du här.

tisdag 2 april 2013

Burundiska kvinnor bar vitt på kvinnodagen

Guider i vitt

På internationella kvinnodagen bjöd de burundiska guiderna in kvinnor som bor i Burundi, via Radio Publique Africaine, att klä sig i vitt under dagen för att signalera perfektion, oskuldfull och stolthet för att vara kvinna. Det var också en chans för alla kvinnor att tänka på sig själva och på andra kvinnor runt om i världen och besvär som rör dem.Burundiska kvinnor i vitt


En annan tradition som de burundiska guiderna har är att besöka ett barnhem under internationella kvinnodagen. Barnhemmet som de besökte heter Orphelinat des Sœurs Calcutta och de tog med sig grötpulver och socker som gåvor. Det var ett organiserat besök för att de föräldralösa barnen skulle få lite kärlek eftersom de här barnen inte har kunnat få det från sina mammor.

Guider besöker ett barnhem


De bytte blöjor på barnen och umgicks med dem efter lunch för att skapa ett ögonblick av lycka för de här föräldralösa barnen så att de fick känna sig omhändertagna eftersom de saknar biologiska föräldrar.
Guider besöker ett barnhem.