Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

tisdag 26 mars 2013

Resolution 1325 med CEDEJ

På internationella kvinnodagen den 8:e mars uppmärksammade vi att CEDEJ hade bjudit in scouter och guider till Uvira, Syd-kivu i DR Kongo för att ha en heldag med workshop om resolution 1325. För att läsa det tidigare inlägget klicka här. 

Burundiska guider och scouter
 
Från Burundi var det åtta guider och åtta scouter som åkte och Amahoro Amani i Bujumbura ordnade transporten. Dagen började med att Christian Sango som är koordinator på CEDEJ berättade om organisationen och vad syftet med dagen var. De hade som syfte att få människor från regionen att träffas och diskutera de utmaningar som ungdomarna möter och då speciellt unga flickor och kvinnor.

Workshop


Jeannette Mungu Akonkwa som var värd för dagen presenterade resolution 1325. Resolutionen ska skydda kvinnor i konflikt och i postkonflikt för att de ska kunna få en ljusare framtid utan krig, med fred och hållbar utveckling utan att lämna kvinnorna utanför. Presentationen visade också att kvinnorna inte bara är offer i konflikter utan också konfliktlösare. Resolution 1325 är en effektiv strategi för långvarig fred.

Workshop

Det är dock väldigt viktigt att främja kvinnor så att de får plats i den politiska sfären och att det finns fler möjligheter till utbildning.

Allt våld, inklusive sexuellt våld mot kvinnor, ökar i konflikt och postkonflikt-områden. Detta gör att de här kvinnorna och flickorna ständigt kränks vilket leds till att de blir traumatiserade och får men för livet. Dessutom berättades det att de kvinnor som representerade ett större antal offer i allmänhet uteslöts i lösningen av konflikter och fredsbyggande.

Det är också väldigt viktigt att stödja kvinnors rätt till utbildning och att stötta de kvinnorna som bor på landsbygden eftersom det är de som är mest utsatta.

Workshop

Under dagen presenterades även historia bakom just 8:e mars och att alla länder och kulturer uppmärksammar dagen på olika sätt, i Tunisien till exempel firar de inte den 8:e mars utan 13:e augusti istället. 

De fick även en uppdatering om läget i DR Kongo. Kvinnor i DR Kongo är förtryckta och har till exempel inte rätt att tala eller ärva när någon dör. Under 2006 infördes en lag om jämställd arvsrätt, men den har fortfarande inte införts.

Dagen avslutades runt 16 och burundierna återvände hem.

Vill du läsa mer om FN:s resolution 1325 kan du göra det på operation 1325s hemsida.

fredag 8 mars 2013

Internationella kvinnodagen med tema resolution 1325

Bild lånad från operation1325.se/UN photo
Idag, den 8:e mars, uppmärksammas internationella kvinnodagen på många platser runt om i världen. Inom projektet Amahoro Amani i stora sjöområdet har CEDEJ (du kan läsa mer om CEDEJ längst ner på sidan) bjudit in bland andra scouter och guides från Burundi och Sydkivu för att ha en temadag om resolution 1325. En dag om kvinnors delaktighet i fredsbyggande som hålls i Uvira, Kongo (DRC).

Dagen börjar med att presentera resolution 1325 för att sedan fortsätta med diskussioner kring den i både storgrupp och i smågrupper.

Vad är resolution då 1325?
Med resolution 1325 menas FN:s säkerhetsråds resolution 1325 som antogs 31 oktober 2000. Resolutionen tar upp kvinnor, fred och säkerhet ur ett genusperspektiv och handlar kort och gott om att ge makt åt kvinnor i fredsprocesser.

Resolutionen består egentligen av två delar. Den ena delen belyser att kvinnor, barn och flickor drabbas hårdast av väpnade konflikter och att säkerhetsrådet erkänner betydelsen av detta. Här lyfts behovet av särskild utbildning av all fredsbevarande personal, om skydd av, kvinnor och barn och deras mänskliga rättigheter i konfliktsituationer.

Den andra delen är en uppmaning till bland annat medlemsstaterna och generalsekreteraren,  att få in fler kvinnor på beslutsfattande nivåer vid hantering och lösning av konflikter, och att utveckla kvinnors roll och bidrag i FN:s insatser på fältet. Det gäller särskilt uppdrag som militära observatörer, civil polis samt experter i fråga på mänskliga rättigheter och humanitära insatser.

Det finns mycket att läsa och diskutera om detta så det är inte konstigt att CEDEJ har valt just det här temat för internationella kvinnodagen.

Vill du läsa mer om FN:s säkerhetsråds resolution 1325 kan du göra det på operation1325.se

*CEDEJs vision är att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män, och arbete mot barnäktenskap är centralt i den kampen. De jobbar också med medvetandegörande kring frågor som tjejers rätt till utbildning, mäns våld mot kvinnor, kvinnors deltagande i beslutsfattande och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. CEDEJ samarbetar sedan några år tillbaka med Kvinna till Kvinna.