Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

fredag 8 mars 2013

Internationella kvinnodagen med tema resolution 1325

Bild lånad från operation1325.se/UN photo
Idag, den 8:e mars, uppmärksammas internationella kvinnodagen på många platser runt om i världen. Inom projektet Amahoro Amani i stora sjöområdet har CEDEJ (du kan läsa mer om CEDEJ längst ner på sidan) bjudit in bland andra scouter och guides från Burundi och Sydkivu för att ha en temadag om resolution 1325. En dag om kvinnors delaktighet i fredsbyggande som hålls i Uvira, Kongo (DRC).

Dagen börjar med att presentera resolution 1325 för att sedan fortsätta med diskussioner kring den i både storgrupp och i smågrupper.

Vad är resolution då 1325?
Med resolution 1325 menas FN:s säkerhetsråds resolution 1325 som antogs 31 oktober 2000. Resolutionen tar upp kvinnor, fred och säkerhet ur ett genusperspektiv och handlar kort och gott om att ge makt åt kvinnor i fredsprocesser.

Resolutionen består egentligen av två delar. Den ena delen belyser att kvinnor, barn och flickor drabbas hårdast av väpnade konflikter och att säkerhetsrådet erkänner betydelsen av detta. Här lyfts behovet av särskild utbildning av all fredsbevarande personal, om skydd av, kvinnor och barn och deras mänskliga rättigheter i konfliktsituationer.

Den andra delen är en uppmaning till bland annat medlemsstaterna och generalsekreteraren,  att få in fler kvinnor på beslutsfattande nivåer vid hantering och lösning av konflikter, och att utveckla kvinnors roll och bidrag i FN:s insatser på fältet. Det gäller särskilt uppdrag som militära observatörer, civil polis samt experter i fråga på mänskliga rättigheter och humanitära insatser.

Det finns mycket att läsa och diskutera om detta så det är inte konstigt att CEDEJ har valt just det här temat för internationella kvinnodagen.

Vill du läsa mer om FN:s säkerhetsråds resolution 1325 kan du göra det på operation1325.se

*CEDEJs vision är att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män, och arbete mot barnäktenskap är centralt i den kampen. De jobbar också med medvetandegörande kring frågor som tjejers rätt till utbildning, mäns våld mot kvinnor, kvinnors deltagande i beslutsfattande och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. CEDEJ samarbetar sedan några år tillbaka med Kvinna till Kvinna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar