Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

fredag 26 april 2013

Ett par bilder från Bujumbura #2 - nygammal marknad i utkanten av staden

Eftersom att den stora marknaden i stan brann ner i vintras har den tidigare lilla marknaden utanför stadskärnan växt väsentligt. I små skjul, tätt sammanförda, säljs allt från tyger och kläder till mat och toalettartiklar.


torsdag 25 april 2013

Besök hos l'Association des Guides du Burundi

Majoriteten av tiden spenderas på det gemensamma Amahoro Amani-kontoret, men ett par andra besök görs givetvis också. Igår bar det av till Girl Guide-kontoret där vi träffade Doryne som är Chief Commissioner (ideell ordförande), Justine som varit det alldeles nyligen innan hon lämnade över till Doryne och Lorraine som är det som kallas PAA, Permanent Amahoro Amani; det finns en anställd i varje organisation som fokuserar på samarbetet och arbetet med Amahoro Amani och fredsklubbarna.

Nedan en bild på Doryne och Lorraine, en på det fotografi vi hittade från förra årets Redo att Leda-samarbete och sist en av flera bilder på Olave Baden-Powell.

I det sistnämnda fallet har vi verkligen något att lära i Sverige när det kommer till historieskrivning. För om du tänker efter: hur många gånger har du inte hört historien om militären BP, det gemensamma lägret för pojkar från olika samhällsklasser och om Scouting for Boys? Men vad vet du egentligen om hur flickscoutrörelsen grundades, om hur de båda rörelserna kom till Sverige och om hur olikheter och likheter etablerats över tid? Och rent konkret: har du någonsin sett ett sådant här dubbelporträtt av scoutrörelsens grundare i en scoutlokal i Sverige?
Här ett utdrag från en artikel om flickscoutings 100-årsfirande som avslutades under förra året efter tre års firande över hela världen. I år är det 100 år sedan det första gemensamma flickscoutförbundet bildades i Sverige!

Ett par bilder från Bujumbura #1

onsdag 24 april 2013

Sandra och Per från Scouternas kansli på plats i Bujumbura

Under den här veckan är Sandra och Per på plats i Bujumbura, Burundi för att jobba på Amahoro Amanis kontor här. Bilden till höger visar utsiken från kontorets balkong på ena hållet, på andra hållet är vägen. Vi jobbar tillsammans med de fem personer som är anställda i projektet på det gemensamma kontoret och träffar personer som är engagerade och anställda inom ramen för Amahoro Amani och i de åtta olika organisationer som tillsammans ingår i projektet. Givetvis passar vi även på att träffa andra personer som finns här; scouts och guides och engagerade i civilsamhället på olika vis. Vi jobbar främst med rapporteringar och kommunikationslösningar, men sitter även med när strategin för projektet och relationen diskuteras.

Anledningen till att vi är här just nu är dubbel; Den huvudsakliga är att det under veckoslutet arrangeras en stor träff (retreat) för aktörer från alla organisationerna (Scout- och Guideorganisationer i Burundi, Rwanda, Nord- och Sydkivu), den kommer vi att finnas med vid för att lyssna in och diskutera Amahoro Amani. Vart är Amahoro Amani på väg? Hur behöver det utvecklas för att alla aktörer ska uppleva det konstruktivt? Vad kan vi samarbeta kring? Hur bygger vi vidare på det stora förtroende som finns för Amahoro Amani i regionen?

Den andra är att Per slutar sin anställning på Scouterna inom kort och lämnar över delar av ansvaret till Sandra, som nu alltså är med för att bli introducerad på plats. Hon passar därmed på att göra mängder av korta och långa intervjuer: både för att kunna plocka hem stories och erfarenheter, och för att få koll på vem som är vem i projektet. En överlämning som på det stora hela är avgörande för att arbetet på hemmaplan ska fortsätta utvecklas på ett konstruktivt sätt. Hem kommer vi i nästa vecka laddade med rapportmaterial, ny input och nya idéer för projektet och relationen.fredag 19 april 2013

Scouter stöttar utsatta flyktingbarn i DR Kongo

Under de senaste månaderna har strider mellan armén och rebellgruppen M23 i Demokratiska republiken Kongo tvingat tiotusentals människor att fly från sina hem. Många familjer har splittrats och barn och unga i flyktinglägren lider av svåra trauman. Idag är lokala scoutgrupper på plats och nu engagerar sig scouter i Sverige för människorna i flyktinglägren.

I Demokratiska republiken Kongo pågår just nu en av vår tids värsta humanitära katastrofer. Konflikterna i landet har drabbat den civila befolkningen hårt och FN beräknar att drygt två miljoner människor tvingats fly från sina hem. Många av dem lever nu i flyktingläger kring staden Goma, men vardagen i lägret är långt ifrån trygg, barn och unga utsätts för övergrepp, inklusive sexuellt våld, kränkningar och attacker. Scouts och guides i regionen har sett möjligheten att göra en insats och stöttar barn och familjer i flyktinglägret Mugunga II i staden Goma i provinsen Nord-Kivu i Demokratiska republiken Kongo. Man arbetar främst med att skaffa fram nödhjälp som kläder, mat och filtar, men de stödjer också traumatiserade unga med friluftspedagogik och med efterforskning av släktingar som skiljts åt under flykten. Bland dem finns scouts och guides som själva flytt. Scoutorganisationerna fokuserar på att bygga sammanhang för barn och unga, de ensamma och utsatta barnen får ett viktigt personligt och utbildas i freds- och konflikthantering enligt Amahoro Amani-metoden. 


- Amahoro-Amani-metoden har varit väldigt framgångsrikt i flyktingläger under krigstider. Scouts och guides kan genom sitt samhällsengagemang vända sig till utsatta grupper, framförallt barn, ungdomar och äldre för att tillsammans med dem planera och genomföra humanitära insatser för och med behövande. Man jobbar patrullvis, genomför lekar för barn, organiserar hajker och ungdomsläger och arrangerar tematiska utbildningar om bland annat konfliktlösning med fredliga medel, säger Lazare Nzeyimana, som engagerat sig i Amahoro-Amani i Sverige och Stora sjöregionen.

Amahoro Amani är ett stort samarbetsprojekt som drivs av scoutorganisationerna i det som kallas Stora Sjöregionen: Burundi, Rwanda och Östra Demokratiska republiken Kongo i centrala Afrika. Projektet har bedrivits sedan 2005 och är ett unikt exempel på samarbete över organisations-, nations- och etnicitetsgränser, där medlemmar från både flick- och pojkscoutorganistionerna arbetar tillsammans. Provinserna Nord- och Syd-Kivu i Demokratiska Republiken Kongo har en lång historia av interna konflikter och återkommande oroligheter som är kopplade till konflikterna i Rwanda och Burundi.
Under de senaste åren har Scouterna i Sverige varit delaktiga i projektet genom stöd, utbyten och samarbetsprojekt. Under 2013 fokuseras vårt Amahoro Amani-engagemang på att översätta programmaterial till svenska och möjliggöra för fler unga scouter att mötas genom projektet.

- Vi har mycket att lära från scouts och guides i Stora Sjöregionen när det kommer till samarbeten och samhällsengagemang! När den här flyktingkrisen nu uppstått, och våra samarbetspartners finns på plats för att stötta barn och familjer vill vi givetvis bidra till deras arbete. Samtidigt visar vi tydligt att det finns ett samhällsengagemang även i vår scoutverksamhet, säger Sandra Ehne, projektkoordinator för Amahoro-Amani i Sverige.

Genom att Scouterna i Sverige gör aktiviteter i patruller, avdelningar, kårer, utmanar- eller roverlag för att samla ihop ekonomiskt stöd möjliggör vi gemensamt för scouts och guides i Goma att fortsätta att bedriva sitt viktiga arbete för alla som flytt konflikten.

- Insamlade pengarna från svenska scouter gör skillnad för människorna i lägren eftersom bidraget gör det möjligt att barn och ungdomar bjuds på fritidsaktiviter och utbildningar som inte hade varit möjliga utan stödet från Scouterna. Svenska scouter skulle också kunna hjälpa till med insamling av böcker, kläder, datorer eller rent av genom att åka ner till Stora sjöregionen som volontär, säger Lazare Nzeyimana.

Scouterna genomför nu en gemensam insamling för scouterna och deras arbete i flyktinglägren kring Goma. Pengar ni samlar in i er patrull eller i kåren kan skänkas till Scouternas 90-konto, 90 03 16-1 (plusgiro) eller 900-3161 (bankgiro), märk pengarna ”Goma”.

Scouter står upp mot rasism på Sankt Georgsdagen

Idag ser vi hur människor hamnar utanför, behandlas olika och kränks beroende på hur man ser ut, vad man tror på, vem man älskar eller vilka traditioner man följer. Det blir tydligt i vardagsrasismen och nätmobbingen, vi ser det när scouter utvisas till länder där de väntar hot om dödsstraff och det blir alldeles uppenbart när vår syskonorganisation i USA vägrar medlemskap för öppet homosexuella. Därför är det viktigt att scouter tar vara på Sankt Georgsfirandet och gör det till en dag som verkligen räknas.

För Scouterna i Sverige är det viktigt att alla får vara med. Därför ser vi till att alla våra scoutledare är utbildade för att förebygga mobbing och övergrepp, för att skapa trygga möten. Men vi driver också rättighetsprojektet Värsta fördomen tillsammans med Stiftelsen Expo, Röda korsets ungdomsförbund och Ungdom mot rasism för att vi vet att även vi har fördomar och att vi bara övervinner dem genom att prata om dem. De problem vi har idag kan nämligen inte bekämpas med svärd. Problemen sitter i oss själva och i våra medmänniskor, och det krävs ett enormt mod och tålamod för att varje dag säga ifrån och kämpa för en bättre värld där rasism, mobbing och övergrepp inte existerar.

- Det räcker inte med att vi scoutledare är medvetna om det här, det är viktigt att vi också visar barnen genom det vi gör. I Scouterna får alla vara med, vi vet att många barn har svårt att passa in och hitta sin plats på andra ställen och det är viktigt att vi inte nöjer oss med att vissa inte hänger med utan verkligen ser till att alla får plats. Vi måste prata om och visa scouterna varför alla måste få vara med, att alla behövs i patrullen och att alla egenskaper är viktiga. Alla har olika egenskaper och de kan vara både en styrka och en svaghet i olika situationer, säger Tove Norrman.

Den 23 april i år firar scouter över hela landet Sankt Georgsdagen, men vi gör det inte för att minnas något förflutet utan för att skapa en dröm om framtiden. Det är därför Scouterna uppmuntrar varje scout att stå upp för våra värderingar och påminna om att i Scouterna får alla vara med. För att göra temat kring Sankt Georgsdagen konkret kan det vara bra att hänga upp det på en aktivitet, i Aktivitetsbanken hittar du flera aktiviteter om våra egenheter och likheter, om att bilda sig en uppfattning om hur normer fungerar och om hur man kanta ställning och stå upp för sina åsikter.

torsdag 18 april 2013

Amahoro Amani-metoden på pappret och i praktiken

Amahoro Amani-metoden bedrivs i små grupper, fredsklubbar, och kommer ur idéer om fred, samhällsengagemang och delaktighet. Metoden bygger på scoutmetoden med fokus på gemensam förståelse för varandra, fram för allt på sina egna och andras fördomar. Grundidén är att människor måste mötas och samarbeta för att vi ska kunna överbrygga våra fördomar.

Amahoro Amani-metoden beskrivs enkelt i tre steg: (1) identifiera ett problem eller en utmaning, (2) hitta en lösning och (3) genomför lösningen tillsammans i gruppen och med andra.

När en utmaning identifieras i en fredsklubb viktas utmaningen och de värderingar som ligger i själva utmaningen; vad är möjligt att göra och inte? Exempelvis: Om den övergripande utmaningen exempelvis är den etniska konflikten i Stora Sjöregionen och vi vill nå en hållbar fred genom fler samarbeten kanske det inte är realistiskt att involvera militanta grupper, men vi kanske kan sammanföra ungdomar i en fotbollsturnering och därigenom nå förståelse bland unga?

Just nu finns stora flyktingläger i staden Goma i DR Kongo som ett resultat av en väpnad konflikt som blossade upp i regionen i november-december förra året. På plats finns lokala scouter och guides som stöttar och hjälper i lägren. Om arbetet där, och vår möjlighet att stötta, formuleras med Amahoro Amani-metoden kan det låta så här:

Flyktingkrisen det övergripande problemet, lösningen är att stötta med mat och aktiviteter för barn och unga, och själva lösningen genomförs av scouter och guides i regionen, bland annat med ekonomiskt stöd från svenska scouter. I verksamheten här i Sverige blir utmaningen istället att samla in pengar för att stötta arbetet som bedrivs på plats. Det är nu upp till oss att i vår scoutverksamhet lista ut vad vi kan göra och hur den lösningen kan genomföras, i samarbete med andra.

tisdag 9 april 2013

Elva länder skrev på fredsavtal för fred i östra DR Kongo

Bild: lånad från Kvinna till Kvinnas hemsida

I slutet på februari slöt elva länder ett fredsavtal som FN medlat fram för att få slut på oroligheterna i den östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Avtalet innebär bland annat att undertecknande länder inte får lägga sig i varandras angelägenheter.

Kvinna till Kvinna skriver på sin hemsida mer om avtalet och om vad det innebär för kvinnor i DR Kongo. Våldet mot kvinnor har ökat i östra regionen och i avtalet tas kvinnor knappt upp. Inte heller nämns FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i avtalet. Vill du läsa hela artikeln på Kvinna till Kvinnas hemsida klickar du här.

tisdag 2 april 2013

Burundiska kvinnor bar vitt på kvinnodagen

Guider i vitt

På internationella kvinnodagen bjöd de burundiska guiderna in kvinnor som bor i Burundi, via Radio Publique Africaine, att klä sig i vitt under dagen för att signalera perfektion, oskuldfull och stolthet för att vara kvinna. Det var också en chans för alla kvinnor att tänka på sig själva och på andra kvinnor runt om i världen och besvär som rör dem.Burundiska kvinnor i vitt


En annan tradition som de burundiska guiderna har är att besöka ett barnhem under internationella kvinnodagen. Barnhemmet som de besökte heter Orphelinat des Sœurs Calcutta och de tog med sig grötpulver och socker som gåvor. Det var ett organiserat besök för att de föräldralösa barnen skulle få lite kärlek eftersom de här barnen inte har kunnat få det från sina mammor.

Guider besöker ett barnhem


De bytte blöjor på barnen och umgicks med dem efter lunch för att skapa ett ögonblick av lycka för de här föräldralösa barnen så att de fick känna sig omhändertagna eftersom de saknar biologiska föräldrar.
Guider besöker ett barnhem.