Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

torsdag 18 april 2013

Amahoro Amani-metoden på pappret och i praktiken

Amahoro Amani-metoden bedrivs i små grupper, fredsklubbar, och kommer ur idéer om fred, samhällsengagemang och delaktighet. Metoden bygger på scoutmetoden med fokus på gemensam förståelse för varandra, fram för allt på sina egna och andras fördomar. Grundidén är att människor måste mötas och samarbeta för att vi ska kunna överbrygga våra fördomar.

Amahoro Amani-metoden beskrivs enkelt i tre steg: (1) identifiera ett problem eller en utmaning, (2) hitta en lösning och (3) genomför lösningen tillsammans i gruppen och med andra.

När en utmaning identifieras i en fredsklubb viktas utmaningen och de värderingar som ligger i själva utmaningen; vad är möjligt att göra och inte? Exempelvis: Om den övergripande utmaningen exempelvis är den etniska konflikten i Stora Sjöregionen och vi vill nå en hållbar fred genom fler samarbeten kanske det inte är realistiskt att involvera militanta grupper, men vi kanske kan sammanföra ungdomar i en fotbollsturnering och därigenom nå förståelse bland unga?

Just nu finns stora flyktingläger i staden Goma i DR Kongo som ett resultat av en väpnad konflikt som blossade upp i regionen i november-december förra året. På plats finns lokala scouter och guides som stöttar och hjälper i lägren. Om arbetet där, och vår möjlighet att stötta, formuleras med Amahoro Amani-metoden kan det låta så här:

Flyktingkrisen det övergripande problemet, lösningen är att stötta med mat och aktiviteter för barn och unga, och själva lösningen genomförs av scouter och guides i regionen, bland annat med ekonomiskt stöd från svenska scouter. I verksamheten här i Sverige blir utmaningen istället att samla in pengar för att stötta arbetet som bedrivs på plats. Det är nu upp till oss att i vår scoutverksamhet lista ut vad vi kan göra och hur den lösningen kan genomföras, i samarbete med andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar