Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

fredag 19 april 2013

Scouter stöttar utsatta flyktingbarn i DR Kongo

Under de senaste månaderna har strider mellan armén och rebellgruppen M23 i Demokratiska republiken Kongo tvingat tiotusentals människor att fly från sina hem. Många familjer har splittrats och barn och unga i flyktinglägren lider av svåra trauman. Idag är lokala scoutgrupper på plats och nu engagerar sig scouter i Sverige för människorna i flyktinglägren.

I Demokratiska republiken Kongo pågår just nu en av vår tids värsta humanitära katastrofer. Konflikterna i landet har drabbat den civila befolkningen hårt och FN beräknar att drygt två miljoner människor tvingats fly från sina hem. Många av dem lever nu i flyktingläger kring staden Goma, men vardagen i lägret är långt ifrån trygg, barn och unga utsätts för övergrepp, inklusive sexuellt våld, kränkningar och attacker. Scouts och guides i regionen har sett möjligheten att göra en insats och stöttar barn och familjer i flyktinglägret Mugunga II i staden Goma i provinsen Nord-Kivu i Demokratiska republiken Kongo. Man arbetar främst med att skaffa fram nödhjälp som kläder, mat och filtar, men de stödjer också traumatiserade unga med friluftspedagogik och med efterforskning av släktingar som skiljts åt under flykten. Bland dem finns scouts och guides som själva flytt. Scoutorganisationerna fokuserar på att bygga sammanhang för barn och unga, de ensamma och utsatta barnen får ett viktigt personligt och utbildas i freds- och konflikthantering enligt Amahoro Amani-metoden. 


- Amahoro-Amani-metoden har varit väldigt framgångsrikt i flyktingläger under krigstider. Scouts och guides kan genom sitt samhällsengagemang vända sig till utsatta grupper, framförallt barn, ungdomar och äldre för att tillsammans med dem planera och genomföra humanitära insatser för och med behövande. Man jobbar patrullvis, genomför lekar för barn, organiserar hajker och ungdomsläger och arrangerar tematiska utbildningar om bland annat konfliktlösning med fredliga medel, säger Lazare Nzeyimana, som engagerat sig i Amahoro-Amani i Sverige och Stora sjöregionen.

Amahoro Amani är ett stort samarbetsprojekt som drivs av scoutorganisationerna i det som kallas Stora Sjöregionen: Burundi, Rwanda och Östra Demokratiska republiken Kongo i centrala Afrika. Projektet har bedrivits sedan 2005 och är ett unikt exempel på samarbete över organisations-, nations- och etnicitetsgränser, där medlemmar från både flick- och pojkscoutorganistionerna arbetar tillsammans. Provinserna Nord- och Syd-Kivu i Demokratiska Republiken Kongo har en lång historia av interna konflikter och återkommande oroligheter som är kopplade till konflikterna i Rwanda och Burundi.
Under de senaste åren har Scouterna i Sverige varit delaktiga i projektet genom stöd, utbyten och samarbetsprojekt. Under 2013 fokuseras vårt Amahoro Amani-engagemang på att översätta programmaterial till svenska och möjliggöra för fler unga scouter att mötas genom projektet.

- Vi har mycket att lära från scouts och guides i Stora Sjöregionen när det kommer till samarbeten och samhällsengagemang! När den här flyktingkrisen nu uppstått, och våra samarbetspartners finns på plats för att stötta barn och familjer vill vi givetvis bidra till deras arbete. Samtidigt visar vi tydligt att det finns ett samhällsengagemang även i vår scoutverksamhet, säger Sandra Ehne, projektkoordinator för Amahoro-Amani i Sverige.

Genom att Scouterna i Sverige gör aktiviteter i patruller, avdelningar, kårer, utmanar- eller roverlag för att samla ihop ekonomiskt stöd möjliggör vi gemensamt för scouts och guides i Goma att fortsätta att bedriva sitt viktiga arbete för alla som flytt konflikten.

- Insamlade pengarna från svenska scouter gör skillnad för människorna i lägren eftersom bidraget gör det möjligt att barn och ungdomar bjuds på fritidsaktiviter och utbildningar som inte hade varit möjliga utan stödet från Scouterna. Svenska scouter skulle också kunna hjälpa till med insamling av böcker, kläder, datorer eller rent av genom att åka ner till Stora sjöregionen som volontär, säger Lazare Nzeyimana.

Scouterna genomför nu en gemensam insamling för scouterna och deras arbete i flyktinglägren kring Goma. Pengar ni samlar in i er patrull eller i kåren kan skänkas till Scouternas 90-konto, 90 03 16-1 (plusgiro) eller 900-3161 (bankgiro), märk pengarna ”Goma”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar