Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

lördag 31 augusti 2013

Hur går det? Millenniemål 1: Halvera extrem fattigdom och hunger

Troligtvis kommer millenniemål 1 kunna uppnås till år 2015 på global basis. Redan fem år innan millenniemålens deadline nåddes delmålet att halvera andelen människor i extrem fattigdom. Den största minskningen av antal fattiga har skett i Indien och Kina. Dock går det sämre för delmålet att halvera den extrema hungern i världen, mycket på grund av stigande matpriser och klimatförändringar. Nära en miljard människor i världen beräknas vara undernärda idag.