Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

måndag 2 september 2013

Hur går det? Millenniemål 2: Se till att alla barn får gå i grundskola

Millenniemål, 2 som innebär att minst 95 procent av alla världens barn ska få gå i skolan, kommer förmodligen inte nås till 2015. I nuläget börjar 90 procent av världens barn grundskolan, delvis tack vare att många fattiga länder avskaffat skolavgifter. 

Ett problem är att statistiken inte visar hur många som går ut skolan. Där tillgången till lärare och material inte ökat i samma takt som antalet skolbarn har utbildningens kvalitet blivit lidande vilket lett till att många hoppar av. Afrika söder om Sahara, som haft högst ökning av skolbarn, behöver fördubbla antalet lärare för att målet ska nås till 2015. 

Även krig, konflikter och naturkatastrofer hindrar möjligheten till skolgång för många barn, liksom diskriminering av funktionshindrade och flickor. Eftersom utbildning också har stor effekt på familjen och samhället är millenniemål 2 viktigt även för de andra målen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar