Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

tisdag 3 september 2013

Hur går det? Millenniemål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

För millenniemål 3 återstår fortfarande mycket arbete och utvecklingen är ojämn. Att allt fler flickor går i skolan, på alla utbildningsnivåer är en stor framgång. För kvinnor på arbetsmarknaden är lönerna lägre, arbetsvillkoren osäkrare och arbetslösheten högre är för männen. Andelen kvinnor i världens parlament ökar i långsam takt, men domineras ännu av män.

Jämställdhetsmålet (mål 3) har precis som utbildningsmålet (mål 2) stor effekt för övriga mål och för hela världens utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar