Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

torsdag 5 september 2013

Hur går det? Millenniemål 4: Minska barnadödligheten

Fler barn måste få tillgång till bra sjukvård och förebyggande åtgärder som vaccin och malariamyggnät för att nå mål 4 i tid. Uppskattningsvis dör 14 000 färre barn per dag nu jämfört med år 1990. Det är steg i rätt riktning men ändå dör 19 000 barn varje dag (6,9 miljoner per år). Andelen barn som inte överlever den första månaden efter födseln har dessutom ökat. 

De barn som föds i en fattig familj eller av en outbildad mamma löper högre risk att dö innan sin femårsdag. Afghanistan är det land i världen med högst barnadödlighet, och Afrika söder om Sahara den hårdast drabbade regionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar