Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

måndag 16 september 2013

Hur går det? Millenniemål 7: Säkra en hållbar utveckling

Millenniemål 7 handlar både om att värna om jordens resurser och biologisk mångfald, att förbättra förhållanden i slumområden och att fler ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. 

Delmålet om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten nåddes år 2010, men tillgången till toaletter och latriner släpar långt efter vilket är en hälsorisk. 

I motsatts till målsättningen ökar både världens koldioxidutsläpp och avskogning vilket hotar biologisk mångfald.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar