Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

torsdag 19 september 2013

Hur går det? Millenniemål 8: Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Mål 8 handlar om de rika ländernas ansvar för en positiv utveckling i världen och har fortfarande långt kvar innan det nåtts. Bara 5 länder lever upp till löftet att ge 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. 

På grund av finanskrisen har nu det globala biståndet dessutom börjat sjunka efter tio års ökning. 

Ca 40 länder har idag fått sina skulder avskrivna. Mål 8 lovar även bättre handelsvillkor och tillgång till billigare läkemedel och ny teknik, t.ex. mobiltelefoni, för fattiga länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar