Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

torsdag 19 september 2013

Milleniemålen Post 2015

Post-2015 är en ambitiös process som startat för att formulera en ny utvecklingsagenda som kan ta vid när millenniemålens slutdatum nåtts 2015 (de antogs år 2000 och ska vara uppnådda år 2015). Processens syfte är att se till så att alla medlemsstater och civilsamhällets aktörer runt om i världen får möjlighet att påverka vilka områden som ska prioriteras. 

De mest omfattande globala konsultationerna FN någonsin åtagit sig ligger till grund för arbetet. Fyra parallella processer ska leda fram till slutresultatet. FN:s arbetsgrupp för post-2015 representerar mer än 60 FN-organisationer och har som sitt syfte att formulera rekommendationer för en gemensam FN-vision för utvecklingsagendan post-2015.

FN-systemet har inlett en stor konsultationsprocess med både nationella och tematiska konsultationer och en öppen dialog på nätet. Arbetet ska leda till en gemensam global vision och säkerställa att så många länder och aktörer som möjligt får sina röster hörda i processen, särskilt civilsamhället och olika marginaliserade grupper. Genom onlinekonsultationen My World 2015 kan människor världen runt rösta på de områden de tycker är viktigast att prioritera i den kommande utvecklingsagendan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar