Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

I Sverige

Du kan föra freden vidare genom att engagera dig i Sverige kring frågor som mångfald och demokrati. Här får du tips hur du kan påverka samhället där du bor.

Så kan du engagera dig

Det finns olika sätt att delta i Amahoro Amani - för freden vidare. Det kan vara allt ifrån något du gör hemma till att delta i läger och utbyten i Stora sjöregionen.
  • Genomför ett eget projekt mot fördomar, på avdelningen eller i kåren och ha kontakt med en grupp i Burundi under tiden. Ni kan göra samma sak, men på olika ställen. 
  • Arrangera avdelningsmöten, temadagar eller övernattning med Amahoro Amani som tema, inspiration till aktiviteter finns längre ner. 
  • Samla ihop pengar och sök stöd för att själva åka till Burundi och delta i projektet på plats. Se aktiviteter för scouter nedan. 
  • Var med och utveckla Scouternas program för att lära och använda Amahoro Amanis metod i integrationsarbete i Sverige. 
  • Ha kontakt med en scoutgrupp i Burundi över Internet, i avdelningen eller kåren 
  • Intervjua varandra om scouting, skola och vardagen; utmanar- och roverscouter här och unga scouts och guides i Stora Sjöregionen. 
  • Kom med i "Redo att Ledas" (Kvinnligt nätverk för ledare i Scouterna) utbyte med kvinnor i Guide- och Scoutförbunden i Burundi. 
  • Var med och skapa foto- och mediautbytet mellan Scouterna och Amhoro Amani. Över webben och i verkligheten. 
  • Ge ekonomiskt stöd till projektet via Scouternas Världsfonder. 
  • Bli volontär i Burundi. 

Programmaterial på svenska

Under 2013 ligger ett stort fokus på att översätta programmaterial som används av fredsklubbarna i Stora Sjöområdet till svenska och anpassa om det lite till hur scoutverksamheten ser ut i Sverige så att vi kan lära av hur det framgångsrika arbetet faktiskt fungerar. Till det kommer temamaterial och inspiration, en första större lansering sker i samband med Scoutforum i september. Det är den ideella nationella arbetsgruppen för Amahoro Amani som arbetar med program, workshops och annat som rör Amahoro Amani i Sverige.

Redo att leda Burundi

Redo att leda är ett nätverk för unga kvinnor i scoutrörelsen. Sedan ett par år tillbaka finns ett samarbete med scouts och guides i Burundi. Under påsken 2012 var en stor grupp scouter nere i Burundi från Sverige för workshops och resor tillsammans. Under 2013 planeras ett nytt stort utbyte, information om hur det kommer att gå till med intresseanmälningar kommer under maj månad. Inför den stora resan till Burundi kommer ett par guides till Sverige för gemensam planering.

Dialog med varandra

Genom att mötas utvecklas vi. Genom att prata med varandra kan vi se varandras likheter och olikheter, intressen, åsikter och drömmar. Under 2013 kommer den ideella gruppen som arbetar med Amahoro Amani att driva ett projekt som bygger på en tanke om möten. Unga scouter i Sverige och scouts och guides i Stora Sjöregionen kommer att prata med varandra via ex skype och mejl, skriva ner sina berättelser och dela dessa med varandra. På så vis kan vi gemensamt berätta om hur våra vardagar, vår scoutverksamhet och våra drömmar ser ut. Är du intresserad av att vara med? Tveka inte att höra av dig!

Dela erfarenheter

Gå med i vår Facebook-grupp och dela idéer, input, länkar, tips, utbyten och inspiration med andra. Fotografera, prata med varandra, skriv ner och mejla till in till Scouterna så kan vi använda det här på bloggen och i andra sammanhang.

Aktiviteter för scouter

Som scout i Sverige kan du föra freden vidare genom att genomföra ett eget projekt mot fördomar, på avdelningen eller i kåren. Nedan presenteras länkar till aktiviteter i Scouternas aktivitetsbank som kan vara lämpliga för scouter. Efter varje aktivitet anges vilket millenniemål aktiviteten anknyter till och vilken åldersgrupp aktiviteten är lämplig för. Har du uppslag på nya aktiviteter? Ladda gärna upp en ny aktivitet på Aktivitetsbanken i Amahoro Amanis anda.