Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

I världen

I centralafrika ligger länderna Rwanda, Burundi och östra Kongo som ingår i något som kallas Stora sjöregionen. Amahoro Amani i Stora Sjöregionen är ett projekt är fyllt av en ständig puls och energi, och det händer mycket både inom organisationen och ute i fredsklubbarna.


Om Stora sjöregionen

Rwanda, Burundi och östra Kongo ingår i stora sjöregionen. Länderna är förbundna inte minst av konflikter. Det är ett bördigt område med berg, grönska och stora vidträckta sjöar. Konflikterna i regionen är mycket komplexa. I Kongo innehåller den både nationella och regionala komponenter med kopplingar till folkmordet i Rwanda 1994. I Burundi har det tidigare pågått ett inbördeskrig med förgreningar i östra Kongo.

Vattenfall i Burundi, bild av Jonas Elmqvist
Den regionala fredsprocessen är bräcklig och många konflikter pågår eller är fortfarande olösta. Konflikterna samverkar och det är svårt att se vad som är orsak och vad som är verkan. Den extrema fattigdomen är en orsak till konflikt.
På Wikipedia kan du läsa mer om länderna och regionens historia.

Vad som har gjorts

Amahoro Amani har funnits i Stora Sjöområdet sedan 1990-talets mitt. Samarbetet med Sverige initerades 2007, och fyra år senare, fördjupades samarbetet. Kvinna till Kvinna och Scouterna och våra respektive samarbetspartners i regionen, Amahoro Amani, FADI och CEDEJ, tillsammans med Svenska Postkodlotteriet, fördjupade 2011 vårt samarbete genom projektet Amahoro Amani - för freden vidare. Mycket har hänt hos alla de lokala organisationerna under åren det gemensamma samarbetet inleddes. Här kan du läsa om vad som hänt sedan vårt samarbete tog fart. Nyaste nyheten syns överst.

Scouter på International Gathering, bild tagen av Jonas Elmqvist
  • Efter nyårslägret International Gathering var det dags att jobba vidare med förberedelserna inför 6e Afrikanska Jamboreen, som även den hölls i Burundi, men den här gången under sommaren 2012. Amahoro Amani, FADI och CEDEJ hade alla tydliga roller på lägrets Global Development Village, där ett antal workshops hölls, alla ledda av organisationer från civila samhället. Deltagarna från alla organisationer deltog på olika sätt under lägret. Drygt 500 ungdomar från scout-och guideorganisationer från ett stort antal afrikanska länder deltog, och även en handfull europeiska delegationer. Besök lägrets hemsida här. Även på detta läger fanns en svensk delegation närvarande.

  • Efter Världsscoutjamboreen fick FADI, CEDEJ och de åtta organisationerna i Amahoro Amani varsin kamera, dator, minneskort och diverse tillbehör. Tack vare detta kan organisationerna ta del av vad som händer i de andra organisationerna och i de andra länderna, och det ger dessutom ungdomar i Sverige och andra delar av världen att i bild och film ta del av de aktiviteter som genomförs regionalt. Under International Gathering höll svenske Jonas Elmqvist en foto- och mediakurs för ungdomar från samtliga tio organisationer.
  •  
  • Lägret International Gathering, som genomförde över nyår 2011-2012, syftade till att samla lägrets alla fredsklubbsledare och utbildare, för att gemensamt utvärdera projektet senaste fas, och för att blicka framåt. FADI och CEDEJ deltog i lägret och höll workshops, varför ungdomar från alla tre parter fick en möjlighet att ta del av varandras metoder. Lägret och möjligheten att träffas var en viktig del i processen att vidareutveckla projektet, och ungdomarna från olika länder som deltog fick en chans att ansikte mot ansikte diskutera viktiga ämnen som är vitala i projektet. Ungdomar från scoutorganisationer i andra länder och andra ideella organisationer deltog i lägret, med hopp om att intresset för metoderna skulle finnas även i andra länder. Flera länder i regionen har innan, under och efter lägret visat intresse för metoderna, läs mer om detta ovan. En svensk delegation deltog i lägret International Gathering i Burundi.

  • Under hösten anställde de åtta organisationerna i Amahoro Amani-nätverket varsin person med uppgift att på heltid jobba med projektet. Detta för att ytterligare lyfta projektet på organisationernas agendor, och för att underlätta kontakten mellan projektet och de engagerade ungdomarna i fredsklubbarna runtom i östra Demokratiska Republiken Kongo, Rwanda och Burundi.
  •  
  • Under våren och sommaren 2011 anställde Amahoro Amanis projektkontor i Bujumbura, Burundis huvudstad, ett antal personer. Dessa anställdes för att stärka projektet och för att avlasta de redan anställda, men även för att förbereda och genomföra två under 2011-2012 genomförda läger; International Gathering och 6e Afrikanska Jamboreen. Läs mer om dessa två läger ovan.  
Amahoro Amanis tält på World Scout Jamboree i Sverige 2011, bild tagen av Audun Ingebrigtsen
  • Ett första steg inom samarbetet mellan FADI, CEDEJ och Amahoro Amani togs genom den gemensamma närvaron på Världsscoutjamboreen på Rinkabyfältet utanför Kristianstad sommaren 2011. Ett trettiotal personer från de tre parterna deltog på lägret, där majoriteten agerade funktionärer i Global Development Village. Där erbjöds det workshop i konflikthantering och könsrelaterad våld, och hela tio procent av det totala antalet lägerdeltagare, 3800 personer, beräknas ha deltagit i dessa workshops. Workshopsen hölls tillsammans med ungdomar från andra delar av världen som under lägrets första dagar lärde sig om samarbetet och metoderna för att själva kunna hålla i workshops för andra ungdomar. Läs mer om Amahoro Amani på Världsscoutjamboreen på www.worldscoutjamboree.se.
  • Under 2011 inledde Amahoro Amani och FADI och CEDEJ ett samarbete i regionen med intentionen att stärka och utvidga effekterna av projektet, både regionalt, men även med målet att sprida metoderna. En viktig del i samarbetet är det stärkta jämställdhetsfokus som FADI och CEDEJ kan bidra med, där de två just nämnda organisationerna hjälper till att lyfta relaterade frågor inom samarbetet.

Andra regioner

Inom Amahoro Amani – för freden vidare vill vi självklart att projektets metoder ska användas av så många som möjligt, då de utgör ett kärnfullt sätt att engagera unga i sin egen närmiljö, och på så sätt skapa goda samhällsmedborgare med en medvetenhet om den egna förmågan att förändra och påverka.
Under våren 2012 tog Amahoro Amani de första stora stegen för att sprida metoderna till andra länder och regioner. Flera scoutorganisationer och länder har tidigare visat intresse för metoderna, då behovet av att tillsammans arbeta för hållbar fred och stabilitet är stort på många håll runtom i världen. Representanter från projektet reste under våren till Angola och diskuterade möjligheter att sprida erfarenheterna från sitt arbete dit. I oktober var man i Abidjan i Elfenbenskusten och jobbade med ungdomar där i en gemensam workshop.