Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi respektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska PostkodLotteriet för att bidra till att nå FN:s millenniemål. Läs mer om vad Amahoro Amani är »

Vi står bakom

Det primära arbetet inom "Amahoro Amani - för freden vidare" utförs i Stora Sjöregionen av Kvinna till Kvinnas och Scouternas partners som är aktiva i området. Arbetet där och spridandet till andra delar av världen stöds med medel från Postkodlotteriet.

Mer om oss som står bakom Amahoro Amani:

Amahoro Amani-nätverket

Projektnätverket Amahoro Amani är ett samarbete mellan åtta scoutorganisationer (tillhörande både WAGGGS och WOSM) i stora sjöområdet.

Medlemskap i WOSM är öppet för både kvinnor och män medan medlemskap i WAGGGS i regionen bara är öppet för kvinnor. De är en del av en av världens största kvinnoorganisation med 10 miljoner medlemmar. Organisationerna finns i Burundi, Rwanda samt i Syd- och Nord Kivu i Kongo Kinshasa.

Alla organisationerna har som mål att aktivt påverka det omgivande samhället, både i det man gör inom organisationernas verksamhet i scoutprogrammet, i fredsklubbarna och genom medlemmar, nuvarande och tidigare. Genom utbildning får de med sig vikten av att vara aktiva medborgare i sina respektive samhällen.

En av arbetets viktigaste delar är att bygga samarbetet mellan de ingående organisationerna, både nationellt och inom regionen och att göra det till en naturlig strategi för dem.

Fredsklubbar som initieras och drivs i projektet är alla blandade grupper av tjejer och killar. I stort sett alla klubbledare och trainers, som utbildar dem, inom guideorganisationerna är kvinnor. Ett resultat vi ser av detta är positiva attitydförändringar, både bland ungdomarna i klubbarna och i det omgivande samhället, till kvinnors och speciellt unga kvinnors förmåga att leda och vara förebilder. Något som inte bara ger effekter externt utan också internt när det gäller synen på ledarskap och kvinnors roll i de blandade scoutorganisationerna.

FADI

Femmes en Action pur le Developpement Intégré verkar i distrikten Uvira och Fizi i provinsen Syd-Kivu i östra Kongo. De arbetar mot det stora problemet med HIV/AIDS i området genom att ge utbildning till kvinnor, män, flickor och pojkar om hur man skyddar sig mot HIV med bland annat säker sex.

FADI arbetar i 36 byar genom lokala grupper som gått samman för att förbättra sin situation genom att till exempel bilda kooperativ, där de odlar grödor och sysslar med boskapsuppfödning. Fadis fokus är att nå ökad jämställdhet, de har utbildningar i ämnet och integrerar jämställdhetstänk i sitt arbete med HIV-prevention och ekonomisk utveckling. De påverkar även de lokala beslutsfattarna till att se problemen och ta frågan om jämställdhet på allvar. Fadi vill särkilt stötta ungdomar att engagera sig. Kvinnoorganisationen Fadi bildades 2003 för att stärka lokala kvinnor och deras möjligheter att påverka sin livssituation i Syd-Kivu. Kvinna till Kvinna stödjer också ett alfabetiseringsprojekt där 140 kvinnor under 2010 fått möjlighet att påbörja kunskaper i att läsa och skriva. Denna utbildning fortsätter under 2011 och 2012.

CEDEJ

CEDEJ har som vision att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män, och att jobba mot barnäktenskap är centralt i den kampen.

CEDEJ jobbar också med medvetandegörande kring frågor som tjejers rätt till utbildning, mäns våld mot kvinnor, kvinnors deltagande i beslutsfattande och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna är en svensk insamlingsstiftelse som stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna stödjer fler än 100 kvinnoorganisationer i fem konfliktområden i deras kamp för kvinnors rättigheter och fred.

Kvinnoorganisationernas verksamhet skiljer sig åt beroende på de behov som finns. De skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser. De arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter, motverkar våld mot kvinnor och människohandel. Kvinna till Kvinnas roll är att ge ekonomiskt stöd och förmedla kontakt mellan organisationer.

Kvinna till Kvinna berättar om kvinnors situation i konflikter och det viktiga fredsarbete som kvinnoorganisationer gör. Kvinna till Kvinna driver också påverkansarbete mot svensk och internationell politik med målet att öka kvinnors representation i fredsprocesser.

Kvinna till Kvinna är verksamma i Balkan, södra Kaukasus, Mellanöstern, Liberia och DR Kongo. I östra Kongo samarbetar vi med flera kvinnoorganisationer, däribland FADI och CEDEJ i Syd-Kivu.

Scouterna

Scouterna i Sverige har cirka 70 000 medlemmar som är organiserade i fem scoutförbund, som har lite olika profiler.

Scoutförbunden samarbetar genom paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet. Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar. En organisation som är öppen för killar och tjejer - WOSM (World Organisation of the Scoutmovement) och en som endast är öppen för tjejer - WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts).

Sedan 2007 stöder Scouterna i Sverige ett samarbete mellan de åtta guide- och scoutorganisationerna i Rwanda, Burundi och i Nord- och Sydkivu i Kongo Kinshasa, samlade i Amahoro Amani.

Läs mer om svenska Scouterna på www.scout.se. Om världsscoutorganisationen för flickor, WAGGGS, på www.wagggs.org och om världsscoutorganisationen för pojkar, WOSM, på www.scout.org.

Svenska PostkodLotteriet

I Svenska PostkodLotteriet har lottköparna chans att vinna tillsammans med sina grannar. Lotteriet har drygt en miljon kunder och varje månad säljs 1,6 miljoner lotter. PostkodLotteriets tv-program PostkodMiljonären sänds i TV4 varje fredag och lördag kväll och har 1 miljon tittare i snitt per program.

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Med din lott är du också med och bidrar. Lotteriet stödjer 40 organisationer som arbetar för en bättre värld.

I februari 2012 delade PostkodLotteriet ut 945 miljoner kronor till dessa organisationer. Sedan starten i september 2005 har PostkodLotteriet delat ut 2,8 miljarder kronor till ideella sektorn.

För mer information, besök gärna PostkodLotteriets webbplats www.postkodlotteriet.se.